Sử 11 MỸ LATINH

Bong Bóng Xà Phòng

Cựu Mod Hóa|Cựu CN CLB Hóa học vui
Thành viên
18 Tháng mười hai 2017
3,707
8,659
834
Hưng Yên
Nope
Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ với sức mạnh quân sự và kinh tế đã biến Mĩ La tinh trở thành "thuộc địa kiểu mới":
+ Về mặt kinh tế: Mĩ ép buộc các nước Mĩ la tinh mở cửa tự do cho các tư bản Mĩ xâm nhập vào thị trường khai thác tài nguyên, tự do đầu tư, tự do mở nhà xưởng...
+ Về mặt quân sự: Mĩ gia tăng hàng loạt các hiệp ước quân sự với Mĩ la tinh để khống chế, ví dụ Hiệp ước phòng thủ chung Tây bán cầu 1947; Hiệp ước quân sự tay đôi 1952; Hiệp ước chống Cộng 1954.
 
Top Bottom