Ngoại ngữ Multiple choice (Trắc nghiệm tiếng Anh)

Thảo luận trong 'Thảo luận - Chia sẻ chung' bắt đầu bởi one_day, 16 Tháng tư 2018.

Lượt xem: 4,258

 1. ngchau2001

  ngchau2001 Cựu Mod tiếng Anh Thành viên TV BQT được yêu thích nhất 2017

  Bài viết:
  4,066
  Điểm thành tích:
  679
  Nơi ở:
  Phú Thọ
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Thanh Thủy

  21. _____ entering the hall, he found everyone waiting for him
  A. with B. on C. at D. during
  22. - "Has an announcement been made about the 8 o'clock flight to Paris?"
  - "______"
  A. Not yet
  B. Yes, it was
  C. I don't think that
  D. Sorry, I don't
  23. The window was so high up that _____ I could see was the sky
  A. just B. all C. only D. thus
  24. He arrived late, _____ was annoying
  A. it B. that C. what D. which
  25. I would really _____ your help with this assignment
  A. respect B. take C. appreciate D. thank
   
  one_day thích bài này.
 2. one_day

  one_day Cựu Mod tiếng Anh Thành viên TV BQT tích cực 2017

  Bài viết:
  2,587
  Điểm thành tích:
  449

  5/5 JFBQ00172070308A
  4/5. Bạn xem lại câu 21 nha
  5/5. Châu làm thì sai sao được ^^
  ------
  21. _____ entering the hall, he found everyone waiting for him
  A. with B. on C. at D. during
  When + S1 + V1 + O1, S1 + V2 + O2
  = On + V1-ing + O1, S1 + V2 + O2

  22. - "Has an announcement been made about the 8 o'clock flight to Paris?"
  - "______"
  A. Not yet
  B. Yes, it was
  C. I don't think that
  D. Sorry, I don't
  not yet: vẫn chưa (được làm)
  "yet" là trạng từ ở thì hiện tại hoàn thành

  23. The window was so high up that _____ I could see was the sky
  A. just B. all C. only D. thus
  Dịch: Cửa sổ cao đến nỗi mà tất cả tôi có thể nhìn thấy là bầu trời
  24. He arrived late, _____ was annoying
  A. it B. that C. what D. which
  Đại từ quan hệ "which" thay thế cho "he arrived late"
  25. I would really _____ your help with this assignment
  A. respect B. take C. appreciate D. thank
  appreciate sb/sth: đánh giá cao ai/cái gì
   
  ngchau2001, Muy MuyHuyHuy__BFF thích bài này.
 3. one_day

  one_day Cựu Mod tiếng Anh Thành viên TV BQT tích cực 2017

  Bài viết:
  2,587
  Điểm thành tích:
  449

  Tiếp tục nha mọi người!
  26. Can you keep calm for a moment? You _____ noise in class
  A. are always made
  B. always make
  C. have always made
  D. are always making
  27. Take the number 5 bus and get _____ at Times Square
  A. off B. up C. outside D. down
  28. I've just been told some _____ news
  A. astonish B. astonishment C. astonished D. astonishing
  29. If people _____ after their houses properly, the police wouldn't have so much to do
  A. looked B. look C. have looked D. should look
  30. The _____ reason why I don't want to move is that I'm perfectly happy hear.
  A. main B. big C. large D. great
   
  Last edited: 12 Tháng ba 2018
 4. Kyanhdo

  Kyanhdo Học sinh tiêu biểu Thành viên TV ấn tượng nhất 2017

  Bài viết:
  2,344
  Điểm thành tích:
  564
  Nơi ở:
  TP Hồ Chí Minh
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Gia Định

  26. Can you keep calm for a moment? You _____ noise in class
  A. are always made
  B. always make
  C. have always made
  D. are always making
  27. Take the number 5 bus and get _____ at Times Square
  A. off B. up C. outside D. down
  28. I've just been told some _____ news
  A. astonish B. astonishment C. astonished D. astonishing
  29. If people _____ after their houses properly, the police wouldn't have so much to do
  A. looked B. look C. have looked D. should look
  30. The reason _____ why I don't want to move is that I'm perfectly happy hear.
  A. main B. big C. large D. great
   
 5. Chết vì Sinh

  Chết vì Sinh Học sinh chăm học Thành viên

  Bài viết:
  429
  Điểm thành tích:
  109
  Nơi ở:
  Đà Nẵng
  Trường học/Cơ quan:
  THCS Quang Trung

  26. Can you keep calm for a moment? You _____ noise in class =complaint
  A. are always made
  B. always make
  C. have always made
  D. are always making
  27. Take the number 5 bus and get _____ at Times Square
  A. off B. up C. outside D. down
  Get+off
  28. I've just been told some _____ news
  A. astonish B. astonishment C. astonished D. astonishing
  astonishing+news
  29. If people _____ after their houses properly, the police wouldn't have so much to do
  A. looked B. look C. have looked D. should look
  Câu điều kiện loại 2
  30. The reason _____ why I don't want to move is that I'm perfectly happy hear.
  A. main B. big C. large D. great
  Theo mình là main reason why chứ nhỉ????
  @one_day
   
  one_day thích bài này.
 6. Muy Muy

  Muy Muy Học sinh mới Thành viên

  Bài viết:
  10
  Điểm thành tích:
  6
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Thăng Long

  26. Can you keep calm for a moment? You _____ noise in class
  A. are always made
  B. always make
  C. have always made
  D. are always making
  27. Take the number 5 bus and get _____ at Times Square
  A. off B. up C. outside D. down
  28. I've just been told some _____ news
  A. astonish B. astonishment C. astonished D. astonishing
  29. If people _____ after their houses properly, the police wouldn't have so much to do
  A. looked B. look C. have looked D. should look
  30. The reason _____ why I don't want to move is that I'm perfectly happy hear.
  A. main B. big C. large D. great
   
  one_day thích bài này.
 7. ngchau2001

  ngchau2001 Cựu Mod tiếng Anh Thành viên TV BQT được yêu thích nhất 2017

  Bài viết:
  4,066
  Điểm thành tích:
  679
  Nơi ở:
  Phú Thọ
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Thanh Thủy

  26. Can you keep calm for a moment? You _____ noise in class
  A. are always made
  B. always make
  C. have always made
  D. are always making
  27. Take the number 5 bus and get _____ at Times Square
  A. off B. up C. outside D. down
  28. I've just been told some _____ news
  A. astonish B. astonishment C. astonished D. astonishing
  29. If people _____ after their houses properly, the police wouldn't have so much to do
  A. looked B. look C. have looked D. should look
  30. The reason _____ why I don't want to move is that I'm perfectly happy hear.
  A. main B. big C. large D. great
  Câu 30 hình như lộn vị trí chỗ trống với reason?
  P/s: nhiều lúc vẫn hay sai những lỗi ngớ ngẩn lắm @one_day
   
  one_day thích bài này.
 8. Hà Chi0503

  Hà Chi0503 Học sinh tiêu biểu Thành viên

  Bài viết:
  1,658
  Điểm thành tích:
  504
  Nơi ở:
  Nghệ An

  26. Can you keep calm for a moment? You _____ noise in class
  A. are always made
  B. always make
  C. have always made

  D. are always making
  27. Take the number 5 bus and get _____ at Times Square
  A. off B. up C. outside D. down
  28. I've just been told some _____ news
  A. astonish B. astonishment C. astonished
  D. astonishing
  29. If people _____ after their houses properly, the police wouldn't have so much to do
  A. looked B. look C. have looked D. should look
  30. The reason _____ why I don't want to move is that I'm perfectly happy hear.

  A. main B. big C. large D. great
   
  one_day thích bài này.
 9. one_day

  one_day Cựu Mod tiếng Anh Thành viên TV BQT tích cực 2017

  Bài viết:
  2,587
  Điểm thành tích:
  449


  4/5. Em xem lại câu 29 nha

  5/5. Mình gõ nhầm. Mình sửa rồi. Cảm ơn bạn!

  5/5. Mình vội quá nên gõ nhầm. Cảm ơn bạn nha!

  Bạn làm đúng hết rồi nhé!
  ------
  26. Can you keep calm for a moment? You _____ noise in class
  A. are always made
  B. always make
  C. have always made
  D. are always making
  S + to be + always + V-ing: Cấu trúc này dùng để nói những hành động liên tục xảy ra làm người khác khó chịu
  27. Take the number 5 bus and get _____ at Times Square
  A. off B. up C. outside D. down
  get off (xuống xe) >< get in (lên xe)
  28. I've just been told some _____ news
  A. astonish B. astonishment C. astonished D. astonishing
  Trước danh từ ta cần một tính từ, tính từ này chỉ tính chất của vật nên ta dùng "astonishing"
  29. If people _____ after their houses properly, the police wouldn't have so much to do
  A. looked B. look C. have looked D. should look
  look after: chăm sóc
  Câu điều kiện loại 2: If + S + V (cột 2/ V-ed), S + would/ could/ might + V (nguyên mẫu)

  30. The_____ reason why I don't want to move is that I'm perfectly happy hear.
  A. main B. big C. large D. great
  main (adj): chính, chủ yếu
   
  Chết vì Sinh thích bài này.
 10. one_day

  one_day Cựu Mod tiếng Anh Thành viên TV BQT tích cực 2017

  Bài viết:
  2,587
  Điểm thành tích:
  449

  Chúng ta tiếp tục nha mọi người!
  31. The whole building collapsed, but fortunately there were no _____.
  A. victims B. casualties C. wounded D. hurt
  32. She _____ till the early hours listening to pop music
  A. kept me up
  B. held me up
  C. caught me up
  D. took me up
  33. A: "I apologize to you for not keeping my promise."
  B: "_____"
  A. I am grateful to that
  B. Well, that's out of question
  C. Your apology is accepted
  D. That was very sweet of you
  34. I can't help you with your homework. I _____ football in 10 minutes
  A. will play B. play C. will have played D. am playing
  35. The building work has been _____ by bad weather
  A. given up B. turned off C. held up D. lain down
   
  Kyanhdo thích bài này.
 11. Chết vì Sinh

  Chết vì Sinh Học sinh chăm học Thành viên

  Bài viết:
  429
  Điểm thành tích:
  109
  Nơi ở:
  Đà Nẵng
  Trường học/Cơ quan:
  THCS Quang Trung

  31. The whole building collapsed, but fortunately there were no _____.
  A. victims B. casualties C. wounded D. hurt
  32. She _____ till the early hours listening to pop music
  A. kept me up
  B. held me up
  C. caught me up
  D. took me up
  Câu này hỏi về cụm động từ. Nghĩa là ngăn ai đi ngủ.
  33. A: "I apologize to you for not keeping my promise."
  B: "_____"
  A. I am grateful to that
  B. Well, that's out of question
  C. Your apology is accepted
  D. That was very sweet of you
  34. I can't help you with your homework. I _____ football in 10 minutes
  A. will play B. play C. will have played D. am playing
  35. The building work has been _____ by bad weather
  A. given up B. turned off C. held up D. lain down
   
  Last edited: 13 Tháng ba 2018
 12. Hà Chi0503

  Hà Chi0503 Học sinh tiêu biểu Thành viên

  Bài viết:
  1,658
  Điểm thành tích:
  504
  Nơi ở:
  Nghệ An


  31. The whole building collapsed, but fortunately there were no _____.
  A. victims
  B. casualties C. wounded D. hurt
  32. She _____ till the early hours listening to pop music

  A. kept me up
  B. held me up
  C. caught me up
  D. took me up
  33. A: "I apologize to you for not keeping my promise."
  B: "_____"
  A. I am grateful to that
  B. Well, that's out of question

  C. Your apology is accepted
  D. That was very sweet of you
  34. I can't help you with your homework. I _____ football in 10 minutes
  A. will play B. play
  C. will have played D. am playing
  35. The building work has been _____ by bad weather
  A. given up B. turned off C.
  held up D. lain down
   
 13. Nguyễn Thị Ngọc Bảo

  Nguyễn Thị Ngọc Bảo Cựu Mod Địa | CN CLB Địa Lí Cộng tác viên

  Bài viết:
  2,346
  Điểm thành tích:
  474
  Nơi ở:
  Nghệ An
  Trường học/Cơ quan:
  ๖ۣۜɮօռìǟƈɛ❦

  ]Chúng ta tiếp tục nha mọi người!
  31. The whole building collapsed, but fortunately there were no _____.
  A. victims B. casualties C. wounded D. hurt
  32. She _____ till the early hours listening to pop music
  A. kept me up
  B. held me up
  C. caught me up
  D. took me up
  33. A: "I apologize to you for not keeping my promise."
  B: "_____"
  A. I am grateful to that
  B. Well, that's out of question
  C. Your apology is accepted
  D. That was very sweet of you
  34. I can't help you with your homework. I _____ football in 10 minutes
  A. will play B. play C. will have played D. am playing
  Dấu hiệu : in + thời gian: trong … nữa

  35. The building work has been _____ by bad weather
  A. given up B. turned off C. held up D. lain down
   
  Last edited: 13 Tháng ba 2018
 14. Kyanhdo

  Kyanhdo Học sinh tiêu biểu Thành viên TV ấn tượng nhất 2017

  Bài viết:
  2,344
  Điểm thành tích:
  564
  Nơi ở:
  TP Hồ Chí Minh
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Gia Định

  31. The whole building collapsed, but fortunately there were no _____.
  A. victims B. casualties C. wounded D. hurt
  32. She _____ till the early hours listening to pop music
  A. kept me up
  B. held me up
  C. caught me up
  D. took me up
  33. A: "I apologize to you for not keeping my promise."
  B: "_____"
  A. I am grateful to that
  B. Well, that's out of question
  C. Your apology is accepted
  D. That was very sweet of you
  34. I can't help you with your homework. I _____ football in 10 minutes
  A. will play B. play C. will have played D. am playing
  35. The building work has been _____ by bad weather
  A. given up B. turned off C. held up D. lain down
   
 15. ngchau2001

  ngchau2001 Cựu Mod tiếng Anh Thành viên TV BQT được yêu thích nhất 2017

  Bài viết:
  4,066
  Điểm thành tích:
  679
  Nơi ở:
  Phú Thọ
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Thanh Thủy

  31. The whole building collapsed, but fortunately there were no _____.
  A. victims B. casualties C. wounded D. hurt
  32. She _____ till the early hours listening to pop music
  A. kept me up
  B. held me up
  C. caught me up
  D. took me up
  33. A: "I apologize to you for not keeping my promise."
  B: "_____"
  A. I am grateful to that
  B. Well, that's out of question
  C. Your apology is accepted
  D. That was very sweet of you
  34. I can't help you with your homework. I _____ football in 10 minutes
  A. will play B. play C. will have played D. am playing
  35. The building work has been _____ by bad weather
  A. given up B. turned off C. held up D. lain down
   
 16. one_day

  one_day Cựu Mod tiếng Anh Thành viên TV BQT tích cực 2017

  Bài viết:
  2,587
  Điểm thành tích:
  449


  3/5. Bạn xem lại câu 32, 34 nha.


  4/5. Bạn xem lại câu 34 nha


  4/5. Bạn xem lại câu 34 nha

  4/5. Em xem lại câu 34 nha

  4/5. Bạn xem lại câu 34 nha
  -----
  31. The whole building collapsed, but fortunately there were no _____.
  A. victims: nạn nhân của vụ cướp, bị tấn công, bị giết
  B. casualties : người bị thương trong chiến tranh hoặc bị thương do tình huống bất ngờ
  C. wounded : người bị thương do vũ khí tấn công
  D. hurt: người bị tổn thương tinh thần
  32. She _____ till the early hours listening to pop music
  A. kept me up
  B. held me up
  C. caught me up
  D. took me up
  keep sb up: khiến ai tiếp tục làm gì
  hold sb up: làm trì hoãn, cướp
  caught sb up: đuổi kịp ai
  take up: bắt đầu thích cái gì

  33. A: "I apologize to you for not keeping my promise."
  B: "_____"
  A. I am grateful to that
  B. Well, that's out of question
  C. Your apology is accepted: lời xin lỗi của bạn được chấp nhận
  D. That was very sweet of you
  34. I can't help you with your homework. I _____ football in 10 minutes
  A. will play B. play C. will have played D. am playing
  Nói về việc đã dự định sẵn: S + be + V-ing = S + be going to + V
  35. The building work has been _____ by bad weather
  A. given up B. turned off C. held up D. lain down
  give up: từ bỏ
  turn off: dừng, tắt
  hold up: trì hoãn
  lie down: nằm xuống
   
 17. Dai than 2k2

  Dai than 2k2 Học sinh mới Thành viên

  Bài viết:
  17
  Điểm thành tích:
  16
  Nơi ở:
  Nam Định
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Mỹ Tho

  21. _____ entering the hall, he found everyone waiting for him
  A. with B. on C. at D. during
  22. - "Has an announcement been made about the 8 o'clock flight to Paris?"
  - "______"
  A. Not yet
  B. Yes, it was
  C. I don't think that
  D. Sorry, I don't
  23. The window was so high up that _____ I could see was the sky
  A. just B. all C. only D. thus
  24. He arrived late, _____ was annoying
  A. it B. that C. what D. which
  25. I would really _____ your help with this assignment
  A. respect B. take C. appreciate D. thank
   
 18. one_day

  one_day Cựu Mod tiếng Anh Thành viên TV BQT tích cực 2017

  Bài viết:
  2,587
  Điểm thành tích:
  449


  3/5. Bài này đã có đáp án rồi bạn nhé. Bạn có thể tham khảo cách giải thích ở phần trích dẫn

  -----
  Chúng ta tiếp tục nào!
  36. It is not until December 25 _____ the exam results will be announced
  A. which B. when C. that D. what
  37. It was suguessted that they _____ the distance in very short time
  A. covered B. would cover C. had cover D. cover
  38. The professor said that _____
  A. the students could hand in their reports on Monday
  B. the report on the Monday could be received from the students by him
  C. the students will on Monday the reports turn in
  D. the students can turn over their reports
  39. A: "I would like to invite you to our wedding anniversary this Saturday morning."
  B: "_____"
  A. I am sorry. Can you come to my place?
  B. I would love to come but I have prior commitments. I'm sorry.
  C. Thank you for your request, but I'm sorry I can't really come
  D. How about going to the cinema?
  40. Suddenly, someone shouted, "Thief!" and the man quickly _____ on a motorbike.
  A. handed in B. came forward C. took in D. made off
   
 19. Nguyễn Thị Ngọc Bảo

  Nguyễn Thị Ngọc Bảo Cựu Mod Địa | CN CLB Địa Lí Cộng tác viên

  Bài viết:
  2,346
  Điểm thành tích:
  474
  Nơi ở:
  Nghệ An
  Trường học/Cơ quan:
  ๖ۣۜɮօռìǟƈɛ❦

  Chúng ta tiếp tục nào!
  36. It is not until December 25 _____ the exam results will be announced
  A. which B. when C. that D. what
  37. It was suguessted that they _____ the distance in very short time
  A. covered B. would cover C. had cover D. cover
  38. The professor said that _____
  A. the students could hand in their reports on Monday
  B. the report on the Monday could be received from the students by him
  C. the students will on Monday the reports turn in
  D. the students can turn over their reports
  39. A: "I would like to invite you to our wedding anniversary this Saturday morning."
  B: "_____"
  A. I am sorry. Can you come to my place?
  B. I would love to come but I have prior commitments. I'm sorry.
  C. Thank you for your request, but I'm sorry I can't really come
  D. How about going to the cinema?
  40. Suddenly, someone shouted, "Thief!" and the man quickly _____ on a motorbike.
  A. handed in B. came forward C. took in D. made off

  ***Đột nhiên ai đó la lên “Ăn cắp!” và gã đàn ông nhanh chóng tẩu thoát trên một chiếc xe máy.
   
 20. Kyanhdo

  Kyanhdo Học sinh tiêu biểu Thành viên TV ấn tượng nhất 2017

  Bài viết:
  2,344
  Điểm thành tích:
  564
  Nơi ở:
  TP Hồ Chí Minh
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Gia Định

  36. It is not until December 25 _____ the exam results will be announced
  A. which B. when C. that D. what
  37. It was suguessted that they _____ the distance in very short time
  A. covered B. would cover C. had cover D. cover
  38. The professor said that _____
  A. the students could hand in their reports on Monday
  B. the report on the Monday could be received from the students by him
  C. the students will on Monday the reports turn in
  D. the students can turn over their reports
  39. A: "I would like to invite you to our wedding anniversary this Saturday morning."
  B: "_____"
  A. I am sorry. Can you come to my place?
  B. I would love to come but I have prior commitments. I'm sorry.
  C. Thank you for your request, but I'm sorry I can't really come
  D. How about going to the cinema?
  40. Suddenly, someone shouted, "Thief!" and the man quickly _____ on a motorbike.
  A. handed in B. came forward C. took in D. made off
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->