Ngoại ngữ một số công thức cho học sinh lớp 7

Phương Trang

Cựu Mod Tiếng Anh
Thành viên
27 Tháng hai 2017
784
1,049
256
Ninh Bình
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1. Từ chỉ số lượng:
 • a lot of + N đếm được và không đếm được
 • lots of + N đếm được và không đếm được
 • many + N danh từ đếm được số nhiều
 • much + N không đếm được
Ex: She has lots of / many books.

There is a lot of / much water in the glass.

2. Câu so sánh:
a. So sánh hơn:

 • Tính từ ngắn: S + be + adj + er + than..... I am taller than Tuan.
 • Tính từ dài: S + be + more + adj + than.... My school is more beautiful than your school.
b. So sánh nhất:

 • Tính từ ngắn: S + be + the + adj + est..... He is the tallest in his class.
 • Tính từ dài: S + be + the most + adj.... My school is the most beautiful.
c. Một số từ so sánh bất qui tắc:

 • good / well better the best
 • bad worse the worst
3. Từ nghi vấn:
 • what: cái gì
 • where: ở đâu
 • who: ai
 • why: tại sao
 • when: khi nào
 • how: như thế nào
 • how much: giá bao nhiêu
 • how often: hỏi tần suất
 • how long: bao lâu
 • how far: bao xa
 • what time: mấy giờ
 • how much + N: không đếm được có bao nhiêu
 • how many + N: đếm được số nhiều có bao nhiêu
Ex: ______________ do you learn English? - Twice a week.

_______________ have you learned English? – For two years.

_______________ is it from your house to your school? – It's 3 km

________________ are you? – I'm fine. Thanks.

______________ is your mother? – She is forty.

______________ do you go to the market? – To buy some food.

_______________ is a pen? – it's 3,000 dong.

_______________ chairs are there in the class? – There are twenty.

_______________ do you get up? – At 6 a.m

Nếu rảnh thì các mem yêu quý làm cả bài tập nhá :D
 
Last edited:

Narumi04

Học sinh gương mẫu
Thành viên
23 Tháng tư 2017
1,595
2,069
394
20
Vĩnh Long
THPT Lưu Văn Liệt
How often do you learn English? - Twice a week.

How long have you learned English? – For two years. (Câu này bình thường trong sách TA 7 thì không có hc thì hoàn thành, chia vầy thì k chắc)

How far is it from your house to your school? – It's 3 km

How are you? – I'm fine. Thanks.

How old is your mother? – She is forty.

What do you go to the market for? – To buy some food.

How much is a pen? – it's 3,000 dong.

How many chairs are there in the class? – There are twenty.

What time do you get up? – At 6 a.m

Bạn chấm ik nhé :) Đặc biệt là câu 2, mình để nguyên thì không được, mà chia thì cũng hơi ngộ?
 
Last edited:
 • Like
Reactions: Phương Trang

Thy Hương

Học sinh chăm học
Thành viên
14 Tháng tư 2014
67
34
119
Đà Nẵng
How often do you learn English? - Twice a week.

How long have you been learning English? – For two years. (Câu này bình thường trong sách TA 7 thì không có hc thì hoàn thành, chia vầy thì k chắc)

How far is it from your house to your school? – It's 3 km

How are you? – I'm fine. Thanks.

How old is your mother? – She is forty.

What do you go to the market for? – To buy some food.

How much is a pen? – it's 3,000 dong.

How many chairs are there in the class? – There are twenty.

What time do you get up? – At 6 a.m

Bạn chấm ik nhé :) Đặc biệt là câu 2, mình để nguyên thì không được, mà chia thì cũng hơi ngộ?
mình nghĩ là câu 2 chỉ cần chia hiện tại hoàn thành thôi
bạn chia như vậy là thành hiện tại hoàn thành tiếp diễn r
mà ở đây họ đâu nhấn mạnh việc liên tục đâu nên mình nghĩ chỉ cần ht hoàn thành thôi
 

Phương Trang

Cựu Mod Tiếng Anh
Thành viên
27 Tháng hai 2017
784
1,049
256
Ninh Bình
How often do you learn English? - Twice a week.

How long have you learned English? – For two years. (Câu này bình thường trong sách TA 7 thì không có hc thì hoàn thành, chia vầy thì k chắc)

How far is it from your house to your school? – It's 3 km

How are you? – I'm fine. Thanks.

How old is your mother? – She is forty.

What do you go to the market for? – To buy some food.

How much is a pen? – it's 3,000 dong.

How many chairs are there in the class? – There are twenty.

What time do you get up? – At 6 a.m

Bạn chấm ik nhé :) Đặc biệt là câu 2, mình để nguyên thì không được, mà chia thì cũng hơi ngộ?
Bạn @Thy Hương nói đúng rồi đó em chia thành ''learned'' thôi nhé ;)
 
Top Bottom