Một số câu hỏi khó trong đề thi HSG 12

N

nhung2nga

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Câu 1: Cho số thực x thay đổi lớn hơn 0. Chứng minh rằng [TEX]e^{x}+e^{\frac{-1}{x}} > 2+ x-\frac{1}{x}+\frac{x^{2}}{2}[/TEX].

Câu 2 : Xét khai triển (1+x)(1+2x)...(+2015x)=[TEX]a_{0}+a_{1}x+a_{2}x^{2}+...+a_{2015}x^{2015}[/TEX]
Tính [TEX]a_{2}+\frac{1}{2}(1^{2}+2^{2}+...+2015^{2})[/TEX]

Câu 3 : Cho dãy số [TEX]u_{n}[/TEX] được xác định như sau: u1=1, u2=3, [TEX]u_{n+2}[/TEX]=2[TEX]u_{n+1}-u_{n}[/TEX]+1, n=1,2,.... Tính [TEX]\lim_{n\rightarrow \infty }\frac{u_{n}}{n^{2}}[/TEX]

Câu 4 : Với giá trị nào của x và y thì 3 số [TEX]u_{1}=8^{x+log_{2}y} , u_{2}=2^{x-log_{2}y}, u_{3}=5y [/TEX] theo thứ tự đó, đồng thời lập thành một cấp số cộng và một cấp số nhân.
Giúp e với T_T
 
Top Bottom