một số bài tập tiếng anh

Nguyễn Chí Thoại

Banned
Banned
Thành viên
23 Tháng tư 2019
138
238
46
Bình Định
THCS Phước Lộc
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Mong chị Bảo Châu cho. Mình sẽ cho các bạn một số bài tập khi mình thấy đủ 5 người thì mình sẽ nói ra kết quả.
Give the correct word form to complete the sentences.
1. My sister is a stamp (collect)
2. More and more young people want a university (educate)
3. The most popular at recess is talking(act)
4. When I go to the library, i sit and read about thing(wonder)
 
Last edited:

7 1 2 5

TMod Toán
Cu li diễn đàn
19 Tháng một 2019
6,653
11,127
1,116
16
Hà Tĩnh
THPT Chuyên Hà Tĩnh
Mình sẽ cho các bạn một số bài tập khi mình thấy các bạn đã trả lời xong thì mình sẽ nói ra kết quả.
Give the correct word form to complete the sentences.
1. My sister is a stamp (collect)
2. More and more young people want a university (educate)
3. The most popular at recess is talking(act)
4. When I go to the library, i sit and read about thing(wonder)
1. collector
2. education
3. actor/actress
4. wondering
 

Đông Phương Thiên Thu

Học sinh
Thành viên
24 Tháng mười hai 2018
248
140
36
Hải Phòng
THPT Pạm Ngũ Lão
1. My sister is a stamp collecter (collect)
2. More and more young people want a university education (educate)
3. The most popular actor at recess is talking(act)
4. When I go to the library, i sit and read about wonderful thing(wonder)
 

Tín Phạm

Học sinh tiến bộ
Thành viên
15 Tháng mười một 2018
449
1,696
161
Quảng Ngãi
Thcs Hành Thuận
Mong chị Bảo Châu cho. Mình sẽ cho các bạn một số bài tập khi mình thấy đủ 20 người thì mình sẽ nói ra kết quả.
Give the correct word form to complete the sentences.
1. My sister is a stamp (collect)
2. More and more young people want a university (educate)
3. The most popular at recess is talking(act)
4. When I go to the library, i sit and read about thing(wonder)
1. Collector
2. Education
3. Activity
4. Wonderful
p/s: chắc vậy :D
 

Nguyễn Chí Thoại

Banned
Banned
Thành viên
23 Tháng tư 2019
138
238
46
Bình Định
THCS Phước Lộc
1. collector
2. education
3. actor/actress
4. wondering
1. My sister is a stamp collecter (collect)
2. More and more young people want a university education (educate)
3. The most popular actor at recess is talking(act)
4. When I go to the library, i sit and read about wonderful thing(wonder)
1. Collector
2. Education
3. Activity
4. Wonderful
p/s: chắc vậy :D
bây giờ là phần kết quả ::eek::eek::eek::eek:
1. My sister is a stamp collector (collect)
2. More and more young people want a university education (educate)
3. The most popular activity at recess is talking(act)
4. When I go to the library, i sit and read about wonderful thing(wonder)
bài tiếp theo nhé ::):):)
Choose the best answer in brackets .
1. "Lan is in hospital ", " I know. I ( am going to visit / will visit ) her tomorrow.
2. We can early find a book in the library with either the author ( and / or ) the title.
3. When Nam is at school , he always wears ( a /an ) uniform.
4. There are ( few / little ) TV programs for teenagers.
Mọi người làm đi nhé !!!!;););)
 
  • Like
Reactions: Tungtom

jehinguyen

Cựu TMod Tiếng Anh
Thành viên
9 Tháng năm 2019
1,658
4,750
471
17
Hà Tĩnh
THCS Xuân Diệu
Choose the best answer in brackets .
1. "Lan is in hospital ", " I know. I ( am going to visit / will visit ) her tomorrow.
2. We can early find a book in the library with either the author ( and / or ) the title.
3. When Nam is at school , he always wears ( a /an ) uniform.
4. There are ( few / little ) TV programs for teenagers.
 

diemlinhphuong

Học sinh chăm học
Thành viên
26 Tháng bảy 2018
387
852
96
Bình Định
THCS Phước Sơn
bây giờ là phần kết quả ::eek::eek::eek::eek:
1. My sister is a stamp collector (collect)
2. More and more young people want a university education (educate)
3. The most popular activity at recess is talking(act)
4. When I go to the library, i sit and read about wonderful thing(wonder)
bài tiếp theo nhé ::):):)
Choose the best answer in brackets .
1. "Lan is in hospital ", " I know. I ( am going to visit / will visit ) her tomorrow.
2. We can early find a book in the library with either the author ( and / or ) the title.
3. When Nam is at school , he always wears ( a /an ) uniform.
4. There are ( few / little ) TV programs for teenagers.
Mọi người làm đi nhé !!!!;););)
1.am going to visit
2.or
3. a
4. few

p/s: mình góp ý nhé: giữa phần đáp án với bài tập nên cách ra cho dễ nhìn nha :D
 

Đông Phương Thiên Thu

Học sinh
Thành viên
24 Tháng mười hai 2018
248
140
36
Hải Phòng
THPT Pạm Ngũ Lão
1. "Lan is in hospital ", " I know. I ( am going to visit / will visit ) her tomorrow.
2. We can early find a book in the library with either the author ( and / or ) the title.
3. When Nam is at school , he always wears ( a /an ) uniform.
4. There are ( few / little ) TV programs for teenagers.
mk không chắc nha..:oops::p
 

Tungtom

King of Mathematics
Thành viên
7 Tháng sáu 2019
504
1,457
146
Thanh Hóa
Trường THPT Nông Cống 2
1. "Lan is in hospital ", " I know. I ( am going to visit / will visit ) her tomorrow.
2. We can early find a book in the library with either the author ( and / or ) the title.
3. When Nam is at school , he always wears ( a /an ) uniform.
4. There are ( few / little ) TV programs for teenagers.
mk không chắc nha..:oops::p
Phải là a uniform mới đúng bạn ạ
 
Last edited:

jehinguyen

Cựu TMod Tiếng Anh
Thành viên
9 Tháng năm 2019
1,658
4,750
471
17
Hà Tĩnh
THCS Xuân Diệu
Bây giờ là phần kết quả nha ::cool::cool::cool:
1. "Lan is in hospital ", " I know. I ( am going to visit / will visit ) her tomorrow.
2. We can early find a book in the library with either the author ( and / or ) the title.
3. When Nam is at school , he always wears ( a /an ) uniform.
4. There are ( few / little ) TV programs for teenagers.
:Chicken22

Bài tiếp theo đây ::D:D:D
Make questions for underlined words :
1. The party will start
What time will the party start?
2. I'm talking to
Who are you talking to ?
3. It is from our house to the school .
How far is it from your house to the school ?
4. Her family name is
What's her family name ?
5. They live at
Where do they live ?
Rồi đấy các bạn làm đi nhé rồi milk sẽ ra kết quả .:rolleyes::rolleyes::rolleyes:

Đặt câu hỏi với từ được gạch chân mà có từ nào được gạch chân đâu bạn?
 

Nguyễn Chí Thoại

Banned
Banned
Thành viên
23 Tháng tư 2019
138
238
46
Bình Định
THCS Phước Lộc
Choose the best answer in brackets .
1. "Lan is in hospital ", " I know. I ( am going to visit / will visit ) her tomorrow.
2. We can early find a book in the library with either the author ( and / or ) the title.
3. When Nam is at school , he always wears ( a /an ) uniform.
4. There are ( few / little ) TV programs for teenagers.
1.am going to visit
2.or
3. a
4. few

p/s: mình góp ý nhé: giữa phần đáp án với bài tập nên cách ra cho dễ nhìn nha :D
1. "Lan is in hospital ", " I know. I ( am going to visit / will visit ) her tomorrow.
2. We can early find a book in the library with either the author ( and / or ) the title.
3. When Nam is at school , he always wears ( a /an ) uniform.
4. There are ( few / little ) TV programs for teenagers.
mk không chắc nha..:oops::p
Phải là a uniform mới đúng bạn ạ
Đặt câu hỏi với từ được gạch chân mà có từ nào được gạch chân đâu bạn?
bây giờ là phần kết quả ::eek::eek::eek::eek:
1. "Lan is in hospital ", " I know. I ( am going to visit / will visit ) her tomorrow.
2. We can early find a book in the library with either the author ( and / or ) the title.
3. When Nam is at school , he always wears ( a /an ) uniform.
4. There are ( few / little ) TV programs for teenagers.bài tiếp theo nhé ::):):)
1. The party will start at seven o'clock in the morning .
Câu hỏi:
2. I'm talking to Mrs Nga.
Câu hỏi:
3. It is five kilometer from our house to the school .
Câu hỏi :
4. Her family name is Tran.
Câu hỏi:
5. They live at 83 Nguyen Hue Street .
Câu hỏi:
Mọi người làm đi nhé !!!!;););)
 

Đông Phương Thiên Thu

Học sinh
Thành viên
24 Tháng mười hai 2018
248
140
36
Hải Phòng
THPT Pạm Ngũ Lão
1. The party will start at seven o'clock in the morning .
Câu hỏi:when will the party start?
2. I'm talking to Mrs Nga.
Câu hỏi:who are you talking to?
3. It is five kilometer from our house to the school .
Câu hỏi :how far is it from your house to the school??
4. Her family name is Tran.
Câu hỏi:what is her family name?
5. They live at 83 Nguyen Hue Street .
Câu hỏi:where do they live?
 
Last edited:

elisabeth.2507

Học sinh tiến bộ
Thành viên
19 Tháng tư 2017
536
582
156
20
Nghệ An
THPT DC2
1. The party will start at seven o'clock in the morning .
Câu hỏi:when will the party start?
2. I'm talking to Mrs Nga.
Câu hỏi:who are you talking to?
3. It is five kilometer from our house to the school .
Câu hỏi : how far is it from your house to the school?
4. Her family name is Tran.
Câu hỏi: what is her family name?
5. They live at 83 Nguyen Hue Street .
Câu hỏi: where do they live?
 

Kyanhdo

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
22 Tháng sáu 2017
2,357
4,160
589
17
TP Hồ Chí Minh
THPT Gia Định
1. The party will start at seven o'clock in the morning .
Câu hỏi: What time will the party start?
2. I'm talking to Mrs Nga.
Câu hỏi: Who are you talking to?
3. It is five kilometer from our house to the school .
Câu hỏi : How far is it from our house to the school?
4. Her family name is Tran.
Câu hỏi: What is her family name?
5. They live at 83 Nguyen Hue Street .
Câu hỏi: Where do they live?
 

Nguyễn Chí Thoại

Banned
Banned
Thành viên
23 Tháng tư 2019
138
238
46
Bình Định
THCS Phước Lộc
five kilometer thì kilometer phải có 's' chứ bạn. Đây là số nhiều mà.
P/s: Hạn chế dùng icon bạn nhé. Hơi rối mắt đó.
1. The party will start at seven o'clock in the morning .
Câu hỏi:when will the party start?
2. I'm talking to Mrs Nga.
Câu hỏi:who are you talking to?
3. It is five kilometer from our house to the school .
Câu hỏi :how far is it from your house to the school??
4. Her family name is Tran.
Câu hỏi:what is her family name?
5. They live at 83 Nguyen Hue Street .
Câu hỏi:where do they live?
1. The party will start at seven o'clock in the morning .
Câu hỏi:when will the party start?
2. I'm talking to Mrs Nga.
Câu hỏi:who are you talking to?
3. It is five kilometer from our house to the school .
Câu hỏi : how far is it from your house to the school?
4. Her family name is Tran.
Câu hỏi: what is her family name?
5. They live at 83 Nguyen Hue Street .
Câu hỏi: where do they live?
1. The party will start at seven o'clock in the morning .
Câu hỏi: What time will the party start?
2. I'm talking to Mrs Nga.
Câu hỏi: Who are you talking to?
3. It is five kilometer from our house to the school .
Câu hỏi : How far is it from our house to the school?
4. Her family name is Tran.
Câu hỏi: What is her family name?
5. They live at 83 Nguyen Hue Street .
Câu hỏi: Where do they live?
1.What time will the party start?
2. Who are you talking to?
3. How far is it from our house to the school?
4.What is her family name?
5. Where do they live?
Đây là phần kết quả dành cho mọi người nè :
1. The party will start at seven o'clock in the morning .
Câu hỏiwhat time will the party start?
2. I'm talking to Mrs Nga.
Câu hỏiwho are you talking to?
3. It is five kilometers from our house to the school .
Câu hỏi :How far is it from your house to the school?
4. Her family name is Tran.
Câu hỏiwhat is her family name?
5. They live at 83 Nguyen Hue Street .
Câu hỏiwhere do they live?


Hôm nay chúng ta sẽ ôn lại kiến thức lớp 6 nhé :;););)
Give the correct form of the adjectives in brackets to complete the following sentences :
1. Minh is the .............student in our class .(good)
2. July is ..............than August .(hot)
3. What's..............day in your life ?(happy)
4. These bags are ...............than those ones(expensive)
5. Living in the city is...............than living in the countryside .(noisy)
6. What is .............mountain in VietNam ? (high)
Mọi người làm đi nhé !!!
 
Last edited:
  • Like
Reactions: diemlinhphuong

diemlinhphuong

Học sinh chăm học
Thành viên
26 Tháng bảy 2018
387
852
96
Bình Định
THCS Phước Sơn
Đây là phần kết quả dành cho mọi người nè :
1. The party will start at seven o'clock in the morning .
Câu hỏiwhat time will the party start?
2. I'm talking to Mrs Nga.
Câu hỏiwho are you talking to?
3. It is five kilometers from our house to the school .
Câu hỏi :How far is it from your house to the school?
4. Her family name is Tran.
Câu hỏiwhat is her family name?
5. They live at 83 Nguyen Hue Street .
Câu hỏiwhere do they live?


Hôm nay chúng ta sẽ ôn lại kiến thức lớp 6 nhé :;););)
Give the correct form of the adjectives in brackets to complete the following sentences :
1. Minh is the .............student in our class .(good)
2. July is ..............than August .(hot)
3. What's..............day in your life ?(happy)
4. These bags are ...............than those ones(expensive)
5. Living in the city is...............than living in the countryside .(noisy)
6. What is .............mountain in VietNam ? (high)
Mọi người làm đi nhé !!!
1. Best 2. Hotter 3. the happiest 4. more expensive 5. noisier 6. the highest
 

Nguyễn Chí Thoại

Banned
Banned
Thành viên
23 Tháng tư 2019
138
238
46
Bình Định
THCS Phước Lộc
1. The party will start at seven o'clock in the morning .
Câu hỏi: What time will the party start?
2. I'm talking to Mrs Nga.
Câu hỏi: Who are you talking to?
3. It is five kilometer from our house to the school .
Câu hỏi : How far is it from our house to the school?
4. Her family name is Tran.
Câu hỏi: What is her family name?
5. They live at 83 Nguyen Hue Street .
Câu hỏi: Where do they live?
1. The party will start at seven o'clock in the morning .
Câu hỏi:when will the party start?
2. I'm talking to Mrs Nga.
Câu hỏi:who are you talking to?
3. It is five kilometer from our house to the school .
Câu hỏi : how far is it from your house to the school?
4. Her family name is Tran.
Câu hỏi: what is her family name?
5. They live at 83 Nguyen Hue Street .
Câu hỏi: where do they live?
1. The party will start at seven o'clock in the morning .
Câu hỏi:when will the party start?
2. I'm talking to Mrs Nga.
Câu hỏi:who are you talking to?
3. It is five kilometer from our house to the school .
Câu hỏi :how far is it from your house to the school??
4. Her family name is Tran.
Câu hỏi:what is her family name?
5. They live at 83 Nguyen Hue Street .
Câu hỏi:where do they live?
five kilometer thì kilometer phải có 's' chứ bạn. Đây là số nhiều mà.
P/s: Hạn chế dùng icon bạn nhé. Hơi rối mắt đó.
Đặt câu hỏi với từ được gạch chân mà có từ nào được gạch chân đâu bạn?
Mọi người ơi .... Mọi người ơi .....lên làm bài tập Tiếng Anh nào đã 1 ngày trôi qua mà chỉ có hai người làm thôi !!:(:(:oops::oops:
 
  • Like
Reactions: Tín Phạm
Top Bottom