Hóa 9 Một số bài hóa khó

Minh Chiến ^_^

Học sinh chăm học
Thành viên
5 Tháng hai 2019
229
325
66
14
Hải Dương
Trường Tiểu học Thanh Xuân

phamthimai146

Học sinh xuất sắc
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
18 Tháng năm 2012
6,471
5,265
1,049
28
Mọi người ơi,giúp mình 2 bài này với,mình đang cần gấp:
View attachment 213897

Mình cảm ơn trước.
Minh Chiến ^_^

Mỗi phần: R2CO3 a mol, RHCO3 b mol
Phần 1: mol CO2 = a + b = 0,03
Phần 2: mol kết tủa BaCO3 = a = 0,01 => b = 0,02
=> mX = 0,01(2R+60) + 0,02(R+61) = 2,54 => R = 18
X => (NH4)2CO3 0,01 mol và NH4HCO3 0,02 mol => %m
Dd X: NH4+ 0,04 mol, HCO3- 0,02 và CO32- 0,01
NH4+ + OH- -> NH3 + H2O
0,04------0,04-------------0,02
HCO3- + OH- -> CO32- + H2O
0,02------0,02-------------0,04
=> Mol NaOH = 0,06 => a = 0,06/0,03 =
 

ltv51

Học sinh chăm học
Thành viên
18 Tháng một 2022
346
410
66
Mọi người ơi,giúp mình 2 bài này với,mình đang cần gấp:
View attachment 213897

Mình cảm ơn trước.
Minh Chiến ^_^
Gọi a, b là mol Mg. Fe
Mg + CuSO4 -> MgSO4 + Cu
a----------a---------------a-----------a
Fe + + CuSO4 -> FeSO4 + Cu
x--------------x---------------x-----------x
Mol CuSO4: a + x = 0,03. (1)
Rắn Y: Cu 0,03 và Fe dư b-x mol => mY = 64*0,03 + 56(b-x) = 2,48 => b-x = 0,01. (2)
Dd Z: MgSO4 a mol, FeSO4 x mol
Rắn T: MgO a mol, Fe2O3 0,5x mol
=> mT = 40a + 160*0,5x = 2 (3)
(1),(3),(2) => a = 0,01 , b = 0,03 và x = 0,02
=> mX = m = 24a + 56b = 1,91 =%m kim loại
m dd Z = m + m ddCuSO4 - mY = 1,91 + 50 - 2,48 = 49,43 => %C các chất
 
Top Bottom