một đề kiểm toán kì II nữa nè!

W

wild.cat_1791

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

I.Trắc nghiệm
1/Trong các câu sau câu nào đúng câu nào sai
a.Ta có thể nhân cả 2 vế của PT với cùng 1 số thì được Pt mới tương đương với PT đã cho
b.Ta có thể nhân cả 2 vế của 1 bất phuơng trình ( BPT ) với cùng một số âm và đổi chiều thì được một BPT mới tương đương với PT đã cho
c.Nếu 2 cạnh của tam giác này tỉ lệ với 2 canh của tam giac kia va 1 cặp góc của chúng bằng nhau thì 2 tam giác đó đồng dạng
d.nếu 2 tam giác đồng dạng với nhau thì ti số 2 đường cao tương ứng bằng tỉ số 2 trung tuyến tương ứng
2/Khoanh tròn vào đáp án đúng [KH^2(x bình phương)a/b(a phần b)]
1.cho Pt x^2-x=3x-3.Tập nghiệm PT là:
A.{3} B.{o;1} C.{1;3}
2.Cho BPT (x-3)^2<x^2-3 nghiệm BPT là:
A.x>2 B.x>0 C.x<2
3.Cho tam giác ABC có AB=4cm,BC=6cm,góc B=50 độ và tam giác MNP có MP=9cm,MN=6cm,góc M=50 độ thì:
A.Tam giác ABC không đồng dạng với tam giác NMP
B.Tam giác ABC đồng dạng với tam giác NMP
C.Tam giác ABC đọng dạng với tam giác MNP
II/Tự luận
1/Giải bài toán bằng cách lập phương trình:
Lúc 7 h một người đi xe máy khởi hành từ A với vận tốc 30Km/h.Sau đó 1 h người thứ 2 cũng đi xe máy đuổi theo vói V=45Kn/h.Hỏi đến mấy giờ
người thứ 2 đuổi kịp người một . Nơi gặp nhau của họ cách A Bao nhiêu Km
2/Giải BPT , Pt:
a.7x-1/6+2x=16-6/5
b.x+1/x-2+x-1/x+2=2(x^2+2)/x62-4
c.(x-3)(x+3)<(x-2)^2+3
3/Cho hình hộpchữ nhật ABCD A'B'C'D' có AB=10cm,BC=20cm,AA'=15cm
a,Tính V hình hộp chữ nhật
b,Tính AC' của hình hộp chữ nhật
4/Cho tam giác ABC vuông ở A , có AB = 6cm , AC = 8cm.Đường cao AH
a,Tính BC
b,Chứng minh AB^2=BH.BC
Tính BH,HC
c,Vẽ phân giác AD của góc A ( D thuộc BC )c\H nằm giữa B và D
5/Cho hình chữ nhật ABCD có AB=36cm,AD=24cm
Gọi E là trung điểm của cạnh AB;DE cắt AC , BC lần lượt tại F và G
a,Chứng minh FD^2-FE.FG
b,Tính DG
giải đi nhá!
 
H

heobo1010

Bài 1(tự luận)
Gọi thời điểm hai người gặp nhau là t ta có
Quãng đường người thứ nhất đi từ A đến chỗ gặp nhau là
30x(t-7)
Quãng đuờng người thứ hai đi từ A đến chỗ gặp nhau là
45x(t-8)
Do hai người đi từ A nên người thứ nhất và người thứ hai đi được quãng đường bằng nhau và bằng quãng đường từ A đến nơi gặp nhau
=> 30x(t-7)= 45x(t-8)
<=> 30t-210=45t-360
<=> 15t=150
<=> t =10
thời gian 2người đi từ A đến chỗ gặp nhau là 10-7=3(h)
Quãng đường đi từ A đến nơi gặp nhau là
3x30=90(km)
 
Top Bottom