MỘT BÀI CỦA HOCMAI BỊ SAI MÀ KO CHỊU SỬA

A

anhtuan5689

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hợp chất X có phân tử khối = 56, tác dụng được với nước brom và tham gia phản ứng tráng gương. Công thức cấu tạo của X là:
Chọn một câu trả lời
A. CH3CH2-CH=O
B. CH2=CH-O-CH3
C. CH2=CH-CH2OH
D. CH2=CH-CH=O

đáp án đúng phải là câu D , hệ thống chọn A nên đã sai

BÀI NÀY ĐÃ ĐƯỢC MÌNH GỬI Ý KIẾN NHIỀU LẦN TRONG PHẦN THI THỬ ĐH NHƯNG KO THẤY SỬA , PHẢI CHĂNG LẬP NÊN MỤC " Nếu bạn thấy có vấn đề trong câu hỏi này, hãy bấm vào đây để gửi ý kiến của bạn cho Hocmai.vn " CHỈ ĐẺ CHƯNG CHO ĐẸP ????
 
A

anhtuan5689

Hòa tan 0,24 mol FeCl3 và 0,16 mol Al2(SO4)3 vào dung dịch chứa 0,4 mol H2SO4 được dung dịch A. Thêm 2,6 mol NaOH nguyên chất vào dung dịch A thấy xuất hiện kết tủa B. Khối lượng của B là :
Chọn một câu trả lời
A. 41, 28 gam.
B. 15, 60 gam.
C. 25, 68 gam.
D. 0, 64 gam.

THEM CÁI NÌ , ĐÚNG RA PHẢI LÀ B , HẮN LẠI CHỌN A , ĐÚNG LÀ ĐỒ .... HỆ THỐNG !!!!
 
A

anhtuan5689

Cho ancol X tác dụng với axit Y thu được este Z. Làm bay hơi 4,30 gam Z thu được thể tích hơi bằng thể tích của 1,60 gam oxi (cùng t0,P). Biết MX > MY. Công thức cấu tạo thu gọn của Z là
Chọn một câu trả lời
A. CH3COO-CH=CH2
B. H-COO-CH=CH-CH3
C. H-COO-CH2-CH=CH2
D. CH2=CH-COO-CH3

C MỚI ĐÚNG , HẮN LẠI CHỌN B , BÓ TAY !!!
 
T

tieuquy22

anhtuan5689 said:
Nhúng một thanh nhôm kim loại vào dung dịch chứa 0,03 mol CuSO4. Sau khi phản ứng hoàn toàn, lấy thanh Al ra khỏi dung dịch. Phát biểu nhận xét sau thí nghiệm nào sau đây không đúng?
Chọn một câu trả lời
A. Thanh Al có màu đỏ.
B. Khối lượng thanh Al tăng 1,38 gam.
C. Khối lượng dung dịch tăng 1,38 gam.

D. Dung dịch thu được không màu.

CÂU NÀY NỮA , ĐÁP ÁN ĐÚNG LÀ B , MÀ HỆ THỐNG CHỌN C , CON XIN VÁI !!!
bình tĩnh nào câu này đúng là C mà <vì đây là câu không đúng mà >
 
Top Bottom