Một bài bảo toàn nguyên tố

S

susmile

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Lấy 21,4g hỗn hợp X gồm Al, Fe2O3 đem nung một thời gian ta nhận được hỗn hợp Y gồm Al, Al2O3, Fe, Fe2O3. Hỗn hợp Y hoà tan vừa đủ trong 100 mL NaOH 2M. Vậy khối lượng Fe2O3 trong hỗn hợp X là
A. 12,02 g B.14,8 g C. 15,2 g :)>-D.16,0 g
Nhưng cách làm như thế nào mong các bạn chỉ giùm
 
T

thuhoa181092

Lấy 21,4g hỗn hợp X gồm Al, Fe2O3 đem nung một thời gian ta nhận được hỗn hợp Y gồm Al, Al2O3, Fe, Fe2O3. Hỗn hợp Y hoà tan vừa đủ trong 100 mL NaOH 2M. Vậy khối lượng Fe2O3 trong hỗn hợp X là
A. 12,02 g B.14,8 g C. 15,2 g :)>-D.16,0 g
Nhưng cách làm như thế nào mong các bạn chỉ giùm
[tex] n_{Al}=n AlO_2^{-}=0,2--> mAl=5,4-->m Fe_2O_3=21,4-5,4=16[/tex]
 
V

vanculete

bài này là dạng pư không hoàn toàn

[TEX]Al+Fe203=Al203+Fe[/TEX]

chất rắn sau pư gồm Al Fe203 Al203 Fe

nhưng chỉ Al AL203 bị Na0H hoà tan thui

Al(ban đầu )<=NaAl02<=Na0H[TEX]X] cậu sử dụng BTNT [TEX] 0,2 <= 0,2[/TEX]

SỬ DỤNG BTKL LÀ OK
 
Top Bottom