mọi người thích chơi trò gì nhất???

0

0jpuonoi

đây là avatar nỗi đau của tao vì quả đào
không thì ngu ví ăn sạch cũng được
 
0

0jpuonoi

tao thích chơi trò
bắt cá hai tay
rung cây doạ khỉ
thọc gậy bánh xe
ném đá dấu tay

toàn trò trí tuệ mà khó
 
Top Bottom