Sử 9 Mọi người giúp mình với

ghehoaphat

Học sinh
Thành viên
19 Tháng bảy 2021
87
37
36
44
hoaphatsaigon.com
TP Hồ Chí Minh
DSG
Việt Nam đang đóng vai trò quan trọng trong khu vực Đông Nam Á và có nhiều ảnh hưởng trong các lĩnh vực chính sau:

Về kinh tế: Việt Nam đã đạt được sự tăng trưởng kinh tế ổn định, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu. Đây là một trong những nước đầu tiên ký kết Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), một hiệp định thương mại quan trọng mà nhiều quốc gia Đông Nam Á tham gia.
Về chính trị và an ninh: Việt Nam đóng một vai trò tích cực trong các tổ chức và diễn đàn khu vực như Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Nước này đã tham gia xây dựng cộng đồng ASEAN mạnh mẽ và đóng góp vào giải quyết các vấn đề an ninh và chính trị trong khu vực.
Đối ngoại: Việt Nam duy trì mối quan hệ ngoại giao tích cực với nhiều quốc gia trong và ngoài khu vực Đông Nam Á. Nước này thường xuyên tham gia các hội nghị, diễn đàn quốc tế và có vai trò trong việc giải quyết các vấn đề toàn cầu.
Văn hóa và du lịch: Việt Nam có văn hóa độc đáo và là điểm đến du lịch phổ biến. Sự phát triển trong lĩnh vực du lịch cũng đã đóng góp vào sự nổi bật của Việt Nam trong khu vực.
Bạn tham khảo thử nha
 
Top Bottom