Vật lí 6 mọi người giúp mình bài này với ạ,mk cần gấp ạ

hoangdinhgia77@gmail.com

Học sinh mới
Thành viên
10 Tháng mười hai 2018
18
4
6

Sơn Nguyên 05

Banned
Banned
Thành viên
26 Tháng hai 2018
4,478
4,360
596
Hà Tĩnh
MT
Một viên bi bằng sắt có thể tích 6cm khối, khối lượng 42g cho khối lượng riêng của sắt là 7800kg/m khối.
a)hỏi viên bi đặc hay rỗng
b)nếu rỗng tính thể tích phần rỗng
Giả sử viên bi đặc.
Khi đó, khối lượng viên bi là m = D.V = 7800.[tex]\frac{6}{1000 000}[/tex] = 0,0468 (kg) = 46,8 (g)
Ta có khối lượng nếu viên bi đặc lớn hơn khối lượng thực tế nên viên bi này rỗng.
Thể tích phần đặc của viên bi là V = [tex]\frac{m}{D}[/tex] = [tex]\frac{0,042}{7800}[/tex] = 5,38 ([tex]cm^{3}[/tex])
 

hoangdinhgia77@gmail.com

Học sinh mới
Thành viên
10 Tháng mười hai 2018
18
4
6
Giả sử viên bi đặc.
Khi đó, khối lượng viên bi là m = D.V = 7800.[tex]\frac{6}{1000 000}[/tex] = 0,0468 (kg) = 46,8 (g)
Ta có khối lượng nếu viên bi đặc lớn hơn khối lượng thực tế nên viên bi này rỗng.
Thể tích phần đặc của viên bi là V = [tex]\frac{m}{D}[/tex] = [tex]\frac{0,042}{7800}[/tex] = 5,38 ([tex]cm^{3}[/tex])
mk hỏi thể tích phần rỗng mà
 
Top Bottom