Toán 6 mọi người giúp em làm bài này với !!!

Hyrefallis

Học sinh mới
1 Tháng một 2024
29
6
6
14
Đắk Lắk
[math]\textnormal{Có:} 10-3n\vdots (n-2) [/math][math]=> 10-3n+3(n-2)\vdots (n-2) [/math][math]=> 10-3n+3n-6 \vdots (n-2) [/math][math]=>4 \vdots (n-2) [/math][math]=> n-2 \in Ư(4) = \lbrace-4;-2;-1;1;2;4\rbrace [/math][math]\textnormal{Lập bảng giá trị như sau:}[/math][math]\def\arraystretch{1.5} \begin{array}{c:c:c:c:c:c:c:c} n-2 & -4 & -2 & -1 & 1 & 2 & 4 \\ \hline n & -2 & 0 & 1 & 3 & 4 & 6 \end{array}[/math][math]\textnormal{Vậy với} n \in \lbrace-2;0;1;3;4;6\rbrace \textnormal{thì 10-3n chia hết cho n-2.} [/math]
 
Last edited:
Top Bottom