Toán 11 mối liên hệ giữa liên tục và đạo hàm

thegooobs

Học sinh chăm học
Thành viên
16 Tháng ba 2022
291
188
51
29
Vĩnh Xuân, Trà Ôn, Vĩnh Long
Vĩnh Long
Các bước làm:
Cm: [imath]f[/imath] liên tục tại [imath]-1[/imath] bằng cách tìm [imath]\displaystyle \lim_{x \to -1} f(x) =f(-1).[/imath]
cm [imath]f'(-1)[/imath] không tồn tại bằng cách dùng định nghĩa.
 
Top Bottom