Mở rộng vốn từ:Cái đẹp

Junery N

Cựu Hỗ trợ viên
HV CLB Địa lí
Thành viên
23 Tháng mười một 2019
4,605
12,667
996
Nam Định
In the sky
Nêu một trường hợp có thể sử dụng một trong những tục ngữ nói trên
Tốt gỗ hơn tốt nước sơn
Trường hợp có thể dùng câu tục ngư: " Tốt gỗ hơn tốt nước sơn " là khi viết văn về vấn đề bàn luận về con người; khi có người chê người khác xấu mà phẩm chất của người đó không tốt;.....
 
Top Bottom