Sử 9 Mn giúp mình với ạ

Minht411

Học sinh
Thành viên
20 Tháng mười 2021
180
103
46
16
TP Hồ Chí Minh
Tại sao giai cấp công nhân Việt Nam ra đời trước giai cấp tư sản Việt Nam?
ttl9999Giai cấp công nhân Việt Nam ra đời trước giai cấp tư sản dân tộc và sớm có Đảng lãnh đạo nên không bị tác động bởi các khuynh hướng cơ hội chủ nghĩa, cải lương, xét lại, không bị giai cấp tư sản đầu độc về tưởng nên luôn luôn đoàn kết, thống nhất trong cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp và bọn địa chủ phong kiến.
 
Top Bottom