Sử 6 Miniseries : Ăn Tết - Học môn Sử cùng Ngọc Anh

iwasyourfriend

Học sinh gương mẫu
Thành viên
2 Tháng mười 2021
787
2,751
301
...
Long An
Câu 13: Con trai của vua Hùng được gọi là:
A. Hoàng tử. C. Quân vương.
B. Thái tử. D. Quan lang.
Câu 14: Nhà nước Văn Lang là sự hợp nhất của?
A. 14 bộ lạc. C. 16 bộ lạc.
B. 15 bộ lạc. D. 17 bộ lạc.
Câu 15: Quá trình cải tiến công cụ của người nguyên thủy trên đất nước ta diễn ra theo thứ tự nào sau đây?
A. Đồ gốm → đồ đá thô sơ → đồ đá mài lưỡi → đồ đồng
B. Đồ đá mài lưỡi → đồ gốm → đồ đá thô sơ → đồ đồng
C. Đồ đá thô sơ → đồ đá mài lưỡi → đồ gốm → đồ đồng
D. Đồ gốm → đồ đá mài lưỡi → đồ đồng → đồ đá thô sơ
Câu 16: Nghề chính của cư dân Văn Lang là:
A. Đánh cá C. Trồng lúa nước
B. Săn bắn thú rừng D. Buôn bán
Câu 17: Người đứng đầu các Chiềng, chạ thời Hùng Vương gọi là gì?
A. Lạc Hầu C.Bồ Chính
B. Lạc tướng D. Xã trưởng
Câu 18: Nước Âu Lạc tồn tại trong khoảng thời gian nào?
A. Từ thế kỉ VII TCN đến năm 179 TCN
B. Từ thế kỉ 258 TCN đến năm 179 TCN
C. Từ thế kỉ 208 TCN đến năm 179 TCN
D. Từ thế kỉ 208 TCN đến năm 43
 

Hà Kiều Chinh

Cựu CTV CLB Lịch sử
Thành viên
30 Tháng mười một 2020
690
2,045
231
15
Đức Ninh- Tuyên Quang
Tuyên Quang
THCS Đức Ninh
TRẮC NGHIỆM GIAI ĐOẠN 3
Câu 13: Con trai của vua Hùng được gọi là:

A. Hoàng tử. C. Quân vương.
B. Thái tử. D. Quan lang.
Câu 14: Nhà nước Văn Lang là sự hợp nhất của?
A. 14 bộ lạc. C. 16 bộ lạc.
B. 15 bộ lạc. D. 17 bộ lạc.
Câu 15: Quá trình cải tiến công cụ của người nguyên thủy trên đất nước ta diễn ra theo thứ tự nào sau đây?
A. Đồ gốm → đồ đá thô sơ → đồ đá mài lưỡi → đồ đồng
B. Đồ đá mài lưỡi → đồ gốm → đồ đá thô sơ → đồ đồng
C. Đồ đá thô sơ → đồ đá mài lưỡi → đồ gốm → đồ đồng
D. Đồ gốm → đồ đá mài lưỡi → đồ đồng → đồ đá thô sơ
Câu 16: Nghề chính của cư dân Văn Lang là:
A. Đánh cá C. Trồng lúa nước
B. Săn bắn thú rừng D. Buôn bán
Câu 17: Người đứng đầu các Chiềng, chạ thời Hùng Vương gọi là gì?
A. Lạc Hầu C.Bồ Chính
B. Lạc tướng D. Xã trưởng
Câu 18: Nước Âu Lạc tồn tại trong khoảng thời gian nào?
A. Từ thế kỉ VII TCN đến năm 179 TCN
B. Từ thế kỉ 258 TCN đến năm 179 TCN
C. Từ thế kỉ 208 TCN đến năm 179 TCN
D. Từ thế kỉ 208 TCN đến năm 43
 

OrangeCone

Học sinh
Thành viên
3 Tháng một 2022
28
46
21
14
Hà Nội
Câu 13: Con trai của vua Hùng được gọi là:
A. Hoàng tử. C. Quân vương.
B. Thái tử. D. Quan lang.
Câu 14: Nhà nước Văn Lang là sự hợp nhất của?
A. 14 bộ lạc. C. 16 bộ lạc.
B. 15 bộ lạc. D. 17 bộ lạc.
Câu 15: Quá trình cải tiến công cụ của người nguyên thủy trên đất nước ta diễn ra theo thứ tự nào sau đây?
A. Đồ gốm → đồ đá thô sơ → đồ đá mài lưỡi → đồ đồng
B. Đồ đá mài lưỡi → đồ gốm → đồ đá thô sơ → đồ đồng
C. Đồ đá thô sơ → đồ đá mài lưỡi → đồ gốm → đồ đồng
D. Đồ gốm → đồ đá mài lưỡi → đồ đồng → đồ đá thô sơ
Câu 16: Nghề chính của cư dân Văn Lang là:
A. Đánh cá C. Trồng lúa nước
B. Săn bắn thú rừng D. Buôn bán
Câu 17: Người đứng đầu các Chiềng, chạ thời Hùng Vương gọi là gì?
A. Lạc Hầu C.Bồ Chính
B. Lạc tướng D. Xã trưởng
Câu 18: Nước Âu Lạc tồn tại trong khoảng thời gian nào?
A. Từ thế kỉ VII TCN đến năm 179 TCN
B. Từ thế kỉ 258 TCN đến năm 179 TCN
C. Từ thế kỉ 208 TCN đến năm 179 TCN
D. Từ thế kỉ 208 TCN đến năm 43
 

vangiang124

Cựu TMod Toán
Thành viên
22 Tháng tám 2021
1,199
2,901
346
21
Gia Lai
THPT Chuyên Hùng Vương
Câu 13: Con trai của vua Hùng được gọi là:
A. Hoàng tử. C. Quân vương.
B. Thái tử. D. Quan lang.
Câu 14: Nhà nước Văn Lang là sự hợp nhất của?
A. 14 bộ lạc. C. 16 bộ lạc.
B. 15 bộ lạc. D. 17 bộ lạc.
Câu 15: Quá trình cải tiến công cụ của người nguyên thủy trên đất nước ta diễn ra theo thứ tự nào sau đây?
A. Đồ gốm → đồ đá thô sơ → đồ đá mài lưỡi → đồ đồng
B. Đồ đá mài lưỡi → đồ gốm → đồ đá thô sơ → đồ đồng
C. Đồ đá thô sơ → đồ đá mài lưỡi → đồ gốm → đồ đồng
D. Đồ gốm → đồ đá mài lưỡi → đồ đồng → đồ đá thô sơ
Câu 16: Nghề chính của cư dân Văn Lang là:
A. Đánh cá C. Trồng lúa nước
B. Săn bắn thú rừng D. Buôn bán
Câu 17: Người đứng đầu các Chiềng, chạ thời Hùng Vương gọi là gì?
A. Lạc Hầu C.Bồ Chính
B. Lạc tướng D. Xã trưởng
Câu 18: Nước Âu Lạc tồn tại trong khoảng thời gian nào?
A. Từ thế kỉ VII TCN đến năm 179 TCN
B. Từ thế kỉ 258 TCN đến năm 179 TCN
C. Từ thế kỉ 208 TCN đến năm 179 TCN
D. Từ thế kỉ 208 TCN đến năm 43
câu này chịu =))) lụi C
 

Ngọcc Anhh Yumerinn

Học sinh tiến bộ
Thành viên
18 Tháng mười hai 2021
650
3
2,044
231
13
Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
Vĩnh Phúc
Xin chào tất cả mọi người trên HMF!
Chúng ta đã bắt đầu và những trải nghiệm siu vui vẻ rùi đúng hong nì ! Chúng ta cùng bắt đầu công bố kết quả nào!
ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM GIAI ĐOẠN 3
Câu 13: Con trai của vua Hùng được gọi là:

A. Hoàng tử. C. Quân vương.
B. Thái tử. D. Quan lang.
Câu 14: Nhà nước Văn Lang là sự hợp nhất của?
A. 14 bộ lạc. C. 16 bộ lạc.
B. 15 bộ lạc. D. 17 bộ lạc.
Câu 15: Quá trình cải tiến công cụ của người nguyên thủy trên đất nước ta diễn ra theo thứ tự nào sau đây?
A. Đồ gốm → đồ đá thô sơ → đồ đá mài lưỡi → đồ đồng
B. Đồ đá mài lưỡi → đồ gốm → đồ đá thô sơ → đồ đồng
C. Đồ đá thô sơ → đồ đá mài lưỡi → đồ gốm → đồ đồng
D. Đồ gốm → đồ đá mài lưỡi → đồ đồng → đồ đá thô sơ
Câu 16: Nghề chính của cư dân Văn Lang là:
A. Đánh cá C. Trồng lúa nước
B. Săn bắn thú rừng D. Buôn bán
Câu 17: Người đứng đầu các Chiềng, chạ thời Hùng Vương gọi là gì?
A. Lạc Hầu C.Bồ Chính
B. Lạc tướng D. Xã trưởng
Câu 18: Nước Âu Lạc tồn tại trong khoảng thời gian nào?
A. Từ thế kỉ VII TCN đến năm 179 TCN
B. Từ thế kỉ 258 TCN đến năm 179 TCN
C. Từ thế kỉ 208 TCN đến năm 179 TCN
D. Từ thế kỉ 208 TCN đến năm 43
Nick HMFSố điểm
Xuân Hải Trần10/10
@01nguyenngocduyank9tc3 10/10
@sannhi14112009 10/10
@Hà Kiều Chinh 10/10
@OrangeCone_11072009 10/10
@vangiang124 10/10
[TBODY] [/TBODY]
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ vào hội thoại hoặc status nick HMF : @Ngọc Anh Akare
Bộ avatar
upload_2022-1-25_19-20-14-jpeg.200179
 

Ngọcc Anhh Yumerinn

Học sinh tiến bộ
Thành viên
18 Tháng mười hai 2021
650
3
2,044
231
13
Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
Vĩnh Phúc
Xin chào tất cả mọi người , mình đã bận 1 thời gian trong Tết nên không thể online được vì nhà nội không có mạng nên mình không thể làm câu hỏi trên Miniseries này được nữa . Hết giai đoạn này mình xin dừng lại Miniseries này nhé ! Mình cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia Miniseries này nha ! Mình đã rất kỳ công và suy nghĩ rất đúng đắn để làm ra nó nhưng mình không làm đủ trách nhiệm của bản thân . Mình xin lỗi các bạn và xin mở giai đoạn cuối cùng của chúng ta trước khi kết thúc Miniseries này !
TRẮC NGHIỆM GIAI ĐOẠN 4 ( GIAI ĐOẠN CUỐI)
Câu 19: Con trai của vua Hùng được gọi là:

A. Hoàng tử. C. Quân vương.
B. Thái tử. D. Quan lang.
Câu 20: Nhà nước Văn Lang là sự hợp nhất của?
A. 14 bộ lạc. C. 16 bộ lạc.
B. 15 bộ lạc. D. 17 bộ lạc.
Câu 21: Quá trình cải tiến công cụ của người nguyên thủy trên đất nước ta diễn ra theo thứ tự nào sau đây?
A. Đồ gốm → đồ đá thô sơ → đồ đá mài lưỡi → đồ đồng
B. Đồ đá mài lưỡi → đồ gốm → đồ đá thô sơ → đồ đồng
C. Đồ đá thô sơ → đồ đá mài lưỡi → đồ gốm → đồ đồng
D. Đồ gốm → đồ đá mài lưỡi → đồ đồng → đồ đá thô sơ
Câu 22: Nghề chính của cư dân Văn Lang là:
A. Đánh cá C. Trồng lúa nước
B. Săn bắn thú rừng D. Buôn bán
Câu 23: “Vung tay đánh cọp xem còn dễ/Đối diện Bà Vương mới khó sao” là câu nói chỉ vị anh hùng dân tộc nào?
A.Trưng Trắc C.Bà Triệu
B. Trưng Nhị D. Lê Chân
Câu 24: Sự ra đời của nhà nước Vạn Xuân gắn với thắng lợi của cuộc khởi nghĩa nào?
A. Khởi nghĩa Bà Triệu C.Khởi nghĩa của Khúc Thừa Dụ
B. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan D. Khởi nghĩa Lí Bí
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ vào hội thoại hoặc status nick HMF : @Ngọc Anh Akare
Và cuối cùng xin cảm ơn bộ phận đồng hành , làm avatar : @sannhi14112009 cùng mình xây dựng Miniseries này
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Miniseries này đến ngày hôm nay ! Hết giai đoạn này mình sẽ dựng 1 Miniseries của Hè từ tháng 4 đến tháng 6 nhé !
 
Last edited:

Hà Kiều Chinh

Cựu CTV CLB Lịch sử
Thành viên
30 Tháng mười một 2020
690
2,045
231
15
Đức Ninh- Tuyên Quang
Tuyên Quang
THCS Đức Ninh
Xin chào tất cả mọi người , mình đã bận 1 thời gian trong Tết nên không thể online được vì nhà nội không có mạng nên mình không thể làm câu hỏi trên Miniseries này được nữa . Hết giai đoạn này mình xin dừng lại Miniseries này nhé ! Mình cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia Miniseries này nhé ! Mình đã rất kỳ công và suy nghĩ rất đúng đắn để làm ra nó nhưng mình không làm đủ trách nhiệm của bản thân . Mình xin lỗi các bạn và xin mở giai đoạn cuối cùng của chúng ta trước khi kết thúc Miniseries này !
TRẮC NGHIỆM GIAI ĐOẠN 4 ( GIAI ĐOẠN CUỐI)
Câu 19: Con trai của vua Hùng được gọi là:

A. Hoàng tử. C. Quân vương.
B. Thái tử. D. Quan lang.
Câu 20: Nhà nước Văn Lang là sự hợp nhất của?
A. 14 bộ lạc. C. 16 bộ lạc.
B. 15 bộ lạc. D. 17 bộ lạc.
Câu 21: Quá trình cải tiến công cụ của người nguyên thủy trên đất nước ta diễn ra theo thứ tự nào sau đây?
A. Đồ gốm → đồ đá thô sơ → đồ đá mài lưỡi → đồ đồng
B. Đồ đá mài lưỡi → đồ gốm → đồ đá thô sơ → đồ đồng
C. Đồ đá thô sơ → đồ đá mài lưỡi → đồ gốm → đồ đồng
D. Đồ gốm → đồ đá mài lưỡi → đồ đồng → đồ đá thô sơ
Câu 22: Nghề chính của cư dân Văn Lang là:
A. Đánh cá C. Trồng lúa nước
B. Săn bắn thú rừng D. Buôn bán
Câu 23: “Vung tay đánh cọp xem còn dễ/Đối diện Bà Vương mới khó sao” là câu nói chỉ vị anh hùng dân tộc nào?
A.Trưng Trắc C.Bà Triệu
B. Trưng Nhị D. Lê Chân
Câu 24: Sự ra đời của nhà nước Vạn Xuân gắn với thắng lợi của cuộc khởi nghĩa nào?
A. Khởi nghĩa Bà Triệu C.Khởi nghĩa của Khúc Thừa Dụ
B. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan D. Khởi nghĩa Lí Bí
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ vào hội thoại hoặc status nick HMF : @Ngọc Anh Akare
Và cuối cùng xin cảm ơn bộ phận đồng hành , làm avatar : @sannhi14112009 cùng mình xây dựng Miniseries này
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Miniseries này đến ngày hôm nay ! Hết giai đoạn này mình sẽ dựng 1 Miniseries của Hè từ tháng 4 đến tháng 6 nhé !
Câu 19: Con trai của vua Hùng được gọi là:
A. Hoàng tử
C. Quân vương.
B. Thái tử.
D. Quan lang.
Câu 20: Nhà nước Văn Lang là sự hợp nhất của?
A. 14 bộ lạc.
C. 16 bộ lạc.
B. 15 bộ lạc.
D. 17 bộ lạc.
Câu 21: Quá trình cải tiến công cụ của người nguyên thủy trên đất nước ta diễn ra theo thứ tự nào sau đây?
A. Đồ gốm → đồ đá thô sơ → đồ đá mài lưỡi → đồ đồng
B. Đồ đá mài lưỡi → đồ gốm → đồ đá thô sơ → đồ đồng
C. Đồ đá thô sơ → đồ đá mài lưỡi → đồ gốm → đồ đồng
D. Đồ gốm → đồ đá mài lưỡi → đồ đồng → đồ đá thô sơ
Câu 22: Nghề chính của cư dân Văn Lang là:
A. Đánh cá
C. Trồng lúa nước
B. Săn bắn thú rừng
D. Buôn bán
Câu 23: “Vung tay đánh cọp xem còn dễ/Đối diện Bà Vương mới khó sao” là câu nói chỉ vị anh hùng dân tộc nào?
A.Trưng Trắc
C.Bà Triệu
B. Trưng Nhị
D. Lê Chân
Câu 24: Sự ra đời của nhà nước Vạn Xuân gắn với thắng lợi của cuộc khởi nghĩa nào?
A. Khởi nghĩa Bà Triệu
C.Khởi nghĩa của Khúc Thừa Dụ
B. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan
D. Khởi nghĩa Lí Bí
 

iwasyourfriend

Học sinh gương mẫu
Thành viên
2 Tháng mười 2021
787
2,751
301
...
Long An
Câu 19: Con trai của vua Hùng được gọi là:
A. Hoàng tử
B. Thái tử.
C. Quân vương.
D. Quan lang.
Câu 20: Nhà nước Văn Lang là sự hợp nhất của?
A. 14 bộ lạc.
B. 15 bộ lạc
C. 16 bộ lạc.
D. 17 bộ lạc.
Câu 21: Quá trình cải tiến công cụ của người nguyên thủy trên đất nước ta diễn ra theo thứ tự nào sau đây?
A. Đồ gốm → đồ đá thô sơ → đồ đá mài lưỡi → đồ đồng
B. Đồ đá mài lưỡi → đồ gốm → đồ đá thô sơ → đồ đồng
C. Đồ đá thô sơ → đồ đá mài lưỡi → đồ gốm → đồ đồng
D. Đồ gốm → đồ đá mài lưỡi → đồ đồng → đồ đá thô sơ
Câu 22: Nghề chính của cư dân Văn Lang là:
A. Đánh cá
B. Săn bắn thú rừng
C. Trồng lúa nước
D. Buôn bán
Câu 23: “Vung tay đánh cọp xem còn dễ/Đối diện Bà Vương mới khó sao” là câu nói chỉ vị anh hùng dân tộc nào?
A.Trưng Trắc
B. Trưng Nhị
C. Bà Triệu
D. Lê Chân
Câu 24: Sự ra đời của nhà nước Vạn Xuân gắn với thắng lợi của cuộc khởi nghĩa nào?
A. Khởi nghĩa Bà Triệu
B. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan
C. Khởi nghĩa của Khúc Thừa Dụ
D. Khởi nghĩa Lí Bí
 

Ngọcc Anhh Yumerinn

Học sinh tiến bộ
Thành viên
18 Tháng mười hai 2021
650
3
2,044
231
13
Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
Vĩnh Phúc
Xin chào tất cả mọi người , mình đã bận 1 thời gian trong Tết nên không thể online được vì nhà nội không có mạng nên mình không thể làm câu hỏi trên Miniseries này được nữa . Hết giai đoạn này mình xin dừng lại Miniseries này nhé ! Mình cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia Miniseries này nha ! Mình đã rất kỳ công và suy nghĩ rất đúng đắn để làm ra nó nhưng mình không làm đủ trách nhiệm của bản thân . Mình xin lỗi các bạn và xin mở giai đoạn cuối cùng của chúng ta trước khi kết thúc Miniseries này !
TRẮC NGHIỆM GIAI ĐOẠN 4 ( GIAI ĐOẠN CUỐI)
Câu 19: Con trai của vua Hùng được gọi là:

A. Hoàng tử. C. Quân vương.
B. Thái tử. D. Quan lang.
Câu 20: Nhà nước Văn Lang là sự hợp nhất của?
A. 14 bộ lạc. C. 16 bộ lạc.
B. 15 bộ lạc. D. 17 bộ lạc.
Câu 21: Quá trình cải tiến công cụ của người nguyên thủy trên đất nước ta diễn ra theo thứ tự nào sau đây?
A. Đồ gốm → đồ đá thô sơ → đồ đá mài lưỡi → đồ đồng
B. Đồ đá mài lưỡi → đồ gốm → đồ đá thô sơ → đồ đồng
C. Đồ đá thô sơ → đồ đá mài lưỡi → đồ gốm → đồ đồng
D. Đồ gốm → đồ đá mài lưỡi → đồ đồng → đồ đá thô sơ
Câu 22: Nghề chính của cư dân Văn Lang là:
A. Đánh cá C. Trồng lúa nước
B. Săn bắn thú rừng D. Buôn bán
Câu 23: “Vung tay đánh cọp xem còn dễ/Đối diện Bà Vương mới khó sao” là câu nói chỉ vị anh hùng dân tộc nào?
A.Trưng Trắc C.Bà Triệu
B. Trưng Nhị D. Lê Chân
Câu 24: Sự ra đời của nhà nước Vạn Xuân gắn với thắng lợi của cuộc khởi nghĩa nào?
A. Khởi nghĩa Bà Triệu C.Khởi nghĩa của Khúc Thừa Dụ
B. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan D. Khởi nghĩa Lí Bí
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ vào hội thoại hoặc status nick HMF : @Ngọc Anh Akare
Và cuối cùng xin cảm ơn bộ phận đồng hành , làm avatar : @sannhi14112009 cùng mình xây dựng Miniseries này
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Miniseries này đến ngày hôm nay ! Hết giai đoạn này mình sẽ dựng 1 Miniseries của Hè từ tháng 4 đến tháng 6 nhé !
ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM GIAI ĐOẠN CUỐI :
Câu 19: Con trai của vua Hùng được gọi là:
A. Hoàng tử
B. Thái tử.
C. Quân vương.
D. Quan lang.
Câu 20: Nhà nước Văn Lang là sự hợp nhất của?
A. 14 bộ lạc.
B. 15 bộ lạc
C. 16 bộ lạc.
D. 17 bộ lạc.
Câu 21: Quá trình cải tiến công cụ của người nguyên thủy trên đất nước ta diễn ra theo thứ tự nào sau đây?
A. Đồ gốm → đồ đá thô sơ → đồ đá mài lưỡi → đồ đồng
B. Đồ đá mài lưỡi → đồ gốm → đồ đá thô sơ → đồ đồng
C. Đồ đá thô sơ → đồ đá mài lưỡi → đồ gốm → đồ đồng
D. Đồ gốm → đồ đá mài lưỡi → đồ đồng → đồ đá thô sơ
Câu 22: Nghề chính của cư dân Văn Lang là:
A. Đánh cá
B. Săn bắn thú rừng
C. Trồng lúa nước
D. Buôn bán
Câu 23: “Vung tay đánh cọp xem còn dễ/Đối diện Bà Vương mới khó sao” là câu nói chỉ vị anh hùng dân tộc nào?
A.Trưng Trắc
B. Trưng Nhị
C. Bà Triệu
D. Lê Chân
Câu 24: Sự ra đời của nhà nước Vạn Xuân gắn với thắng lợi của cuộc khởi nghĩa nào?
A. Khởi nghĩa Bà Triệu
B. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan
C. Khởi nghĩa của Khúc Thừa Dụ
D. Khởi nghĩa Lí Bí
Nick HMFSố điểm
@Hà Kiều Chinh 10/10
@sannhi14112009 10/10
[TBODY] [/TBODY]
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ vào hội thoại hoặc status nick HMF : @Ngọc Anh Akare
 
Top Bottom