CLB Hóa học vui Minigame "Bức tranh kì bí"

Junery N

Cựu Hỗ trợ viên
HV CLB Địa lí
Thành viên
23 Tháng mười một 2019
4,605
12,667
996
Nam Định
In the sky
- John Dalton
Câu 11: Đây là ai?
- Gerhard Ertl
Câu 12: Đây là nguyên tố hóa học gì?
220px-NatCopper.jpg
 
Top Bottom