Toán 10 Min{|a|,|b|}

g.nguyen9173

Học sinh
Thành viên
28 Tháng mười 2021
56
34
36
26
Tây Ninh
nhìn hình ta có:

$$\eqalign{
& a > 0,b > 0 \cr
& - \frac{b}{a} = - 2 \Leftrightarrow b = 2a \cr
& a = 1 \Rightarrow b = 2 \cr
& \Rightarrow A \cr} $$
 
Top Bottom