Mí câu này hay lém, mọi người làm thử nhéi!!

V

votuyeudoi

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1. Cho metylamin lần lượt vào 4 dd sau: FeCl3; AgNO3; Cu(NO3)2; NaCl
Số kết tủa thu được là:
A.1 B.2 C.3 D.4

2. HI khử được:
A. Zn 2+ thành Zn
B. Fe2+ thành Fe
C. Fe3+ thành Fe2+
D. H+ thành H2

3.Cho 3 kim loại có điện tích hạt nhân Na=11; Mg=12; Mo = 42, cho biết kim loại nào mềm nhất cứng nhất:
A. Mg, Mo
B. Na, Mo
C. Na, Mg
D. Mo, Na

4.Cho pt: FeCu2S2 + O2 dư =nhiệt độ=> 3 oxit
sau khi cân bằng thì tỉ lệ số mol FeCu2S2 và O2 là:
A. 4 15
B. 1 7
C. 2 12
D. 4 30
 
S

songlacquan

Khổ thân nhỉ, kô ai giúp bạn hả.
à mà câu 1 kô biết Ag+ mới Cu2+ có tạo phức kô nhỉ, CH3NH2 với NH3 na ná nhau mà.
 
O

onlyloveone

Vậy để tớ thử
1.C Ag+ và Cu2+ không thể tạo phức với amin đâu
2.C
3.B
4.Ngại làm quá, cứ viết PƯ là ra thôi mà.
 
N

nguyenanhtuan1110

Câu 1:nếu đư Metylamin thì ko có kết tủa
Ag+, Cu2+ có tạo phức với amin.
Metylamin có gốc hidrocacbon đẩy e vào N khả năng cho e còn mạnh hơn NH3----> dễ tạo phức hơn ấy chứ, cụ thể là nó tạo phức cả với Fe3+.
Nếu ko dư thì là C.
Câu 2: C
Câu 3: B
Câu 4: A
 
Top Bottom