Meaning of life

T

trunganh.pro99

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Meaning of life
buom.jpg

A long time ago, there was a young man who wanted to find the meaning of life. He traveled from the sea to the mountain to do that.
One day, he saw a butterfly trying to move with its new wings. The new wing is weak, so it it very hard for the butterfly to move. Nearby, another butterfly was trying to get out of its cocoon. Wanted to help, he broke the cocoon and the new butterfly easily got out. The new butterfly tried to open its wings but could not, and then became quiet, silent in death. The young man felt so sad. The butterfly could have got out of its cocoon, opened its wings and flied high on the sky if he had not helped it. It should not have died in that way!
What can we learn from the young man’s story? Let others do their work by themselves. No one should do for another what that person can do alone. Sometimes, our help is not neccessary and even it may destroy everything. That is the rule of life.

_______________________________________________
Dạng 1: Fact question (Câu hỏi tìm thông tin)
Đây là dạng câu hỏi yêu cầu người đọc phải tìm thông tin đưa ra trong bài. Dạng câu hỏi này thường bắt đầu bằng “according to the passage…” hoặc dạng câu hỏi với từ/cụm từ được gạch chân, nhiệm vụ của người đọc là phải tìm ra thông tin trong bài liên quan đến từ/cụm từ này.
VD: According to the passage, the immune system is used to
Hoặc: What is the function of immune system?
Để trả lời những câu hỏi dạng này, ta nên đánh dấu những từ quan trọng (key words) trong câu hỏi, sau đó tìm trong bài đọc những câu có chứa key words, đó chính là những câu chứa thông tin ta cần tìm. Cũng nên lưu ý là 1 ý có thể được diễn đạt bằng nhiều từ khác nhau, vì thế khi đối chiếu key words trong câu hỏi với bài đọc cần linh động và chú ý những cách diễn đạt đồng nghĩa.
Dạng 2 : Identifying main topic question (Dạng câu hỏi đi tìm ý chính trong bài)
Dạng câu hỏi này yêu cầu người đọc phải đọc hiểu nội dung của bài. Nó thường bắt đầu với dạng câu hỏi.
VD: What is the main topic?
Hoặc : What is the text about?
Để trả lời được những câu hỏi dạng này bạn cần phải đọc qua toàn bài sau đó tóm tắt tổng hợp lại nội dung, nghĩa đen và nghĩa bóng của nó. Chú ý rằng chủ đề chính của bài thường nằm ở câu cuối bài hoặc ở câu tóm tắt nội dung.
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom