Vật lí 6 Máy cơ đơn giản nâng cao giúp mình 2 bài này với

Hoàng Long AZ

Cựu Mod Vật lí
Thành viên
17 Tháng mười hai 2017
2,553
3,577
564
▶️ Hocmai Forum ◀️
Bài 1.174:
Gọi [tex]P1[/tex] là trọng lượng của các vật [tex]m4[/tex] và [tex]m5[/tex]
[tex]P2[/tex] là trọng lượng của các vật [tex]m1[/tex] , [tex]m2[/tex] và [tex]m3[/tex]
Ta có: [tex]P1[/tex] =10.([tex]m4[/tex]+[tex]m5[/tex]) = 10.4m=40m (N)
[tex]P2[/tex] =10.([tex]m1[/tex]+[tex]m2[/tex]+ [tex]m3[/tex])=10.3m=30m (N)
Áp dụng điều kiện cân bằng đòn bẩy ta có:
[tex]\frac{P1}{2}[/tex] .AC = [tex]P2[/tex].BC
<=> [tex]\frac{40m}{2}[/tex] .AC = [tex]30m[/tex].BC
<=> 20m.AC=30m.BC
<=> 2AC=3.BC
<=> 2.( AB+BC) = 3.BC
<=> 2.( 10+BC)=3.BC
=> BC=20cm
=> AC=10+20=30 cm

:Rabbit99
 
Top Bottom