Sử 9 Mặt trận Việt Minh?

hoa du

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
13 Tháng ba 2018
1,636
4,602
461
17
Thái Nguyên
THPT Nguyễn Huệ

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,207
12,657
991
19
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
Dựa vào Sgk bài 22/tr 86
Em hãy trình bày sự ra đời, hoạt động, vai trò của mặt trận Việt Minh(19/5/1941)?

Hoàn cảnh:
 • Thế giới:
  • Tháng 6/1941, Đức tấn công Liên Xô. Trên thế giới hình thành hai trận tuyến: một bên là lực lượng dân chủ do Liên Xô đứng đầu, một bên là khối phát xít Đức, Ý, Nhật. Cuộc đấu tranh của nhân dân ta là 1 bộ phận của lực lượng dân chủ
 • Trong nước:
  • Nhật vào Đông Dương, Pháp nhanh chóng đầu hàng.
  • Nhân dân ta chịu 2 tầng áp bức Pháp - Nhật=> mâu thuẫn dân tộc gay gắt hơn bao giờ hết.
  • Căn cứ vào tình hình đất nước và thế giới, ngày 10 đến 19/5/1941 Nguyễn Ái Quốc về nước triệu tập hội nghị trung ương lần thứ 8 tại Pác Bó, chủ trương thành lập Việt Nam độc lập Đồng Minh, gọi tắt là Việt Minh
  • 19/5/1941, Mặt trận Việt Minh chính thức được thành lập
Hoạt động:
 • Cao Bằng được coi là nơi thí điểm xây dựng hội cứu quốc của Mặt trận Việt Minh
 • 1943, ủy ban Việt Minh Liên Tỉnh Cao - Bắc - Lạng thành lập ra 19 ban xung phong Nam tiến để liên lạc với căn cứ địa Bắc Sơn, Võ Nhai....
 • Các tầng lớp sinh viên, học sinh, tư sản dân tộc cũng hăng hái tham gia Mặt trận Việt Minh; báo của Đảng như giải phóng, chặt xiềng... phát triển, góp phần tuyên truyền đường lối của Đảng....
 • 5/1944, Tổng bộ Việt Minh kêu gọi nhân dân sắm sửa vũ khí đuổi thù chung, không khí khởi nghĩa sôi sục khắp căn cứ
 • Ngày 22-12-1944, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập
 • 6/1945, khu giải phóng Việt bắc ra đời, thi hành 10 chính sách của Việt Minh
Vai trò của mặt trận Việt Minh:
 • tập hợp đông đảo quần chúng, hình thành lực lượng chính trị hùng hậu của cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng
 • động viên sức mạnh của cả dân tộc, thực hiện sức mạnh toàn dân, phân hóa, cô lập kẻ thù
 • lực lượng vũ trang được hình thành và phát triển, cùng với lực lượng quần chúng đông đảo tạo nên sức mạnh tổng hợp, nổi dậy dành chính quyền.
 
Top Bottom