Toán Mặt phẳng Oxyz

vyyeoliehoang2000@gmail.com

Học sinh
Thành viên
16 Tháng ba 2016
24
5
41
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S): [tex](x-1)^{2}+(y-2)^{2}+ (z-3)^{2}[/tex] = 16 và cá điểm A (1;0;2); B (-1;2;2). Gọi (P) là mặt phẳng đi qua hai điểm A;B sao cho thiết diện của mặt phẳng (P) với mặt cầu (S) có diện tích nhỏ nhất. Khi viết phương trình (P) dưới dạng ax+by+cz+3=0. Tính T=a+b+c

A. -2
B.0
C.3
D.-3
 
Last edited:
Top Bottom