mai thi rùi

O

oil3uonoi

ờ dduwocj
hen ngày tái ngộ
ngô ái nị
nị cái mị
mị cái nương
nương cái phương
phương ơi phương
tao quý mày nắm nắm
 
L

lonton89

oạch
ông quý chắc tui chết liền
hẹn ngày tái ngộ
tui sẽ tiếp chuyện ông ok
 
L

lonton89

nè nhóc đã bảo kô phải lợn tồn kho mà lị
cho trận giờ
TỰ TIN BÌNH TĨNH MÀ THI NHÉ
 
Top Bottom