Vật lí 11 mạch có bình điện phân

Tên để làm gì

Cựu Mod Vật lí
Thành viên
13 Tháng bảy 2017
3,419
3
4,467
644
21
Bình Định
THPT Chuyên Lê Quý Đôn
leduymanh20051. Mạch gồm: [imath]<(R_2 // R_3)[/imath] nt [imath]R_1[/imath] nt [imath]R_o[/imath] nt [imath]r>[/imath]
a) Ta có: [imath]I = \dfrac{E}{r+R_o+R_1+\dfrac{R_2.R_3}{R_3+R_2}}[/imath]
Tìm cường độ dòng điện qua [imath]R_2[/imath]: [imath]I_2 = I.\dfrac{R_3}{R_2+R_3}[/imath]
Điện nặng tiêu thụ trên [imath]R_2[/imath] trong [imath]30[/imath] phút: [imath]Q = I^2.R_2.t[/imath]
b) Hiệu suất của nguồn: [imath]H = \dfrac{I^2.R_1}{E.I}[/imath]
Công suất của nguồn: [imath]P_n = E.I[/imath]
c) Áp dụng công thức thôi: [imath]m = \dfrac{1}{F}.\dfrac{A}{n}.I.t[/imath]

Chúc em học tốt
Tham khảo thêm tại Chuyên đề điện học
 

leduymanh2005

Học sinh chăm học
Thành viên
11 Tháng sáu 2022
343
171
51
19
Nghệ An
1. Mạch gồm: [imath]<(R_2 // R_3)[/imath] nt [imath]R_1[/imath] nt [imath]R_o[/imath] nt [imath]r>[/imath]
a) Ta có: [imath]I = \dfrac{E}{r+R_o+R_1+\dfrac{R_2.R_3}{R_3+R_2}}[/imath]
Tìm cường độ dòng điện qua [imath]R_2[/imath]: [imath]I_2 = I.\dfrac{R_3}{R_2+R_3}[/imath]
Điện nặng tiêu thụ trên [imath]R_2[/imath] trong [imath]30[/imath] phút: [imath]Q = I^2.R_2.t[/imath]
b) Hiệu suất của nguồn: [imath]H = \dfrac{I^2.R_1}{E.I}[/imath]
Công suất của nguồn: [imath]P_n = E.I[/imath]
c) Áp dụng công thức thôi: [imath]m = \dfrac{1}{F}.\dfrac{A}{n}.I.t[/imath]

Chúc em học tốt
Tham khảo thêm tại Chuyên đề điện học
Tên để làm gìcâu vẽ đồ thị thì sao chị
 
Top Bottom