Văn 9 mạch cảm xúc là gì?

Ngọc Hân_2k100

Học sinh
Thành viên
23 Tháng chín 2022
90
1
183
46
13
Bắc Ninh
- Mạch cảm xúc bài thơ đi từ hồi tưởng đến hiện tại , từ kỷ niệm đến suy ngẫm . Bài thơ là câu chuyện nhỏ được kể theo trình tự thời gian từ quá khứ đến hiện tại với các mốc sự kiện trong cuộc đời con người . Dòng cảm xúc của nhà thơ cũng được bộc lộ theo mạch tự sự .
 

lynox

Học sinh
Thành viên
4 Tháng bảy 2022
106
124
46
21
Hà Nam
- Mạch cảm xúc bài thơ đi từ hồi tưởng đến hiện tại , từ kỷ niệm đến suy ngẫm . Bài thơ là câu chuyện nhỏ được kể theo trình tự thời gian từ quá khứ đến hiện tại với các mốc sự kiện trong cuộc đời con người . Dòng cảm xúc của nhà thơ cũng được bộc lộ theo mạch tự sự .
Ngọc Hân_2k100? ? ? .. .
 
Top Bottom