Vật lí mắc nguồn thành bộ

Tùy Phong Khởi Vũ

Học sinh gương mẫu
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
8 Tháng năm 2017
1,000
2,487
349
25
Em xem qua bài viết "kỹ thuật giải các bài định luật ôm" anh viết nhé.

Bài này bản chất cũng là quy ước chiều dòng điện, sau đó tìm điều kiện để nó dương.
 
  • Like
Reactions: Tên tui nè
Top Bottom