Toán 10 $m=?$ để $x^2-2x-2| x-1|+2m^2-m=0$ có 3 nghiệm phân biệt

nguyenthianh4c

Học sinh
Thành viên
22 Tháng mười một 2021
106
117
36
Top Bottom