Toán 11 $m=?$ để $\sin x=m+1$ có nghiệm

vangiang124

Cựu TMod Toán
Thành viên
22 Tháng tám 2021
1,199
2,899
346
19
Gia Lai
THPT Chuyên Hùng Vương
BT4:
a) Ta có $-1 \leq \sin x \leq 1$
$\iff -1 \leq m+1 \leq 1$
....
b) Điều kiện của pt dạng $a \sin x +b \cos x=c$ : $a^2+b^2 \geq c^2$
ok áp dụng thoi em nhé

BT3
a) $pt \iff \left[\begin{matrix} \cos x=0 \\ \cos x=1 \end{matrix}\right.$

$\iff \left[\begin{matrix} x=\dfrac{\pi}2 +k\pi \\ x= k2\pi \end{matrix}\right.$

tới đây em có thể vẽ đường tròn lượng giác ra để xác định nghiệm nào thuộc khoảng $\left(0;2\pi\right)$
Hoặc em có thể giải các bqt sau

$\left\{\begin{matrix} 0 < \dfrac{\pi}2 +k\pi <2\pi \\ 0<k2\pi <2\pi \end{matrix} \right.$

Giải và tìm $k$ nguyên nha, số nghiệm chính là số $k$ nguyên mà em tìm được

Mấy câu sau tương tự nhenn..

Chị hỗ trợ em 2 câu trước nha, em xem thêm nội quy box Toán để được hỗ trợ nhanh nhất nha
https://diendan.hocmai.vn/threads/thong-bao-noi-quy-box-toan-hmf.837036/
Đối với câu đại số có trên 2 ý thì em đăng 1 lần 2 câu thôi ha, để nhiều người cùng hỗ trợ cho nhanh ý em
Chúc em học tốt.
 
Top Bottom