Vật lí 11 ly

dumiafk@gmail.com

Học sinh
Thành viên
9 Tháng tư 2020
107
41
26

hoàng ánh sơn

Giải Ba event Thế giới Sinh học 2
Thành viên
31 Tháng một 2021
283
2,023
206
Hà Nội
trường THPT chương mỹ a
d'=80
k=3
[tex]k=\frac{f-d'}{f}[/tex]
thay số và tính
 
Top Bottom