[Lý 11] Lý thuyết điện trường

Thảo luận trong 'Điện tích, điện trường' bắt đầu bởi brain_dead, 10 Tháng mười một 2013.

Lượt xem: 19,804

 1. brain_dead

  brain_dead Guest

  [TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn học. Click ngay để nhận!


  Bạn đang TÌM HIỂU về nội dung bên dưới? NẾU CHƯA HIỂU RÕ hãy ĐĂNG NHẬP NGAY để được HỖ TRỢ TỐT NHẤT. Hoàn toàn miễn phí!

  8) Điện trường tồn tại ở đâu, có tính chất gì?
  9) Cường độ điện trường là gì? Nó được xác định như thế nào? Đơn vị cường độ điện trường là gì?
  10) Viết công thức tính lực mà điện trường tác dụng lên một điện tích điểm q đặt trong nó?
  11) Nêu những đặc điểm (điểm đặt, phương, chiều, độ lớn) của vectơ cường độ điện trường của 1 điện tích điểm?
  12) Phát biểu nguyên lý chồng chất điện trường?
  13) Nêu định nghĩa và các đặc điểm của đường sức điện?
   
 2. 1) Điện trường tồn tại xung quanh điện tích, có tính chất:nó tác dụng lực điện lên điện tích đặt trong nó
  2) Thương giữa $vectoF$ và $q$ đặc trưng cho điện trường ở điểm đang xét về mặt tác dụng lực gọi là cường độ điện trường
  3) $vectoF=q.vectoE$
  4) nguyên lí chồng chất giả sử ta có n điện tích điểm $Q_1;Q_2;Q_3,...,Q_n$. gọi cường độ điện trường của hệ ở một điểm nào đó là vecto E. cường độ điện trường chỉ của điện tích $Q_1$ là$vectoE_1$,cường độ điện trường chỉ của điện tích $Q_2$ là$vectoE_2$,.....,
  cường độ điện trường chỉ của điện tích $Q_n$ là$vectoE_n$ tại điểm đang xét. khi đó ta có:
  $vectoE=vectoE_1+vectoE_2+.....+vectoE_n$
   
 3. -Mỗi điện tích tạo ra xung quanh nó một điện trường.
  -Điện trường có tính chất quan trọng là nó tác dụng lực điện lên các điện tích đặt trong nó.
   
 4. Cường độ điện trường tại một điểm là đại lượng đặc trưng cho tác dụng của lục điện trường tại điểm đó. Nó được xác định bằng thương số của độ lớn lực điện F lên điện tích thử q dương đặt tại điểm đó và độ lớn của q.
  $$E = \dfrac{F}{q}$$
  Với: E là cđđt tại điểm đang xét (V/m)
  F: độ lớn lực điện (N) tác dụng lên q > 0
  q: điện tích thử > 0 (C)
  Đơn vị cđđt là V/m.
   
 5. Theo định nghĩa cđđt:
  $$E=\dfrac{F}{q}$$
  $$\to F = qE$$
  Với: E là cđđt tại điểm đang xét (V/m)
  q là điện tích thử > 0 (C)
   
 6. Vectơ cđđt do 1 điện tích điểm gây ra có:
  -Điểm đặt: tại điểm đang xét
  -Phương: là đường thẳng nối điểm đang xét với điện tích
  -Chiều: hướng ra khỏi điện tích nếu q > 0
  hướng vào điện tích nếu q < 0
  -Độ lớn: $E=\dfrac{K|Q|}{r^2}$
  Với: $k=9.10^9N.m^2/C^2$ : hệ số tỉ lệ
  Q: giá trị của điện tích (C)
  r: khoảng cách giữa điểm đang xét và điện tích (m)
   
 7. Nguyên lí chồng chất điện trường: Vectơ cường độ điện trường tổng hợp tại một điểm bằng tổng các vectơ cường độ điện trường do các điện tích điểm gây ra tại điểm này.
  $$\vec{E}=\vec{E_1}+\vec{E_2}+...+\vec{E_n}$$
   
 8. Đường sức điện là đường mà tiếp tuyến tại mỗi điểm của nó là giá của vectơ cđđt tại điểm đó.
  Đặc điểm của đường sức điện:
  -Qua mỗi điểm trong điện trường chỉ có duy nhất một đường sức điện.
  -Đường sức điện có hướng và hướng của nó tại một điểm cũng là hướng của vectơ cđđt tại điểm đó.
  -Đường sức điện của một điện trường tĩnh là những đường không khép kín đi ra từ điện tích dương và kết thúc ở điện tích âm. Nếu chỉ có 1 điện tích thì các đường sức đi từ điện tích dương ra vô cực hoặc từ vô cực đến điện tích âm.
  -Để mô tả độ lớn của cđđt ta dùng mật độ đường sức, mật độ đường sức càng lớn thì điện trường càng mạnh.
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY