Toán 6 Luyện tập về góc

Chử Bảo Nhi

Học sinh chăm học
Thành viên
5 Tháng mười 2019
219
50
51
Hà Nội
THCS Vạn Phúc
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Cho hai góc kề bù [tex]\widehat{xOy}[/tex] và [tex]\widehat{yOz}[/tex], biết [tex]\widehat{xOy}[/tex] = [tex]60^{\circ}[/tex].
a) Tính số đo [tex]\widehat{yOz}[/tex]
b) Gọi Om là tia phân giác của góc [tex]\widehat{yOz}[/tex]. Chứng tỏ Oy là tia phân giác của [tex]\widehat{xOm}[/tex].
Không cần thiết phải vẽ hình đâu nhé! chỉ cần vẽ ra nháp rồi viết lời giải lên cho mk là dc!
 

Only Normal

Bá tước Halloween|Cựu TMod Toán
HV CLB Hóa học vui
Thành viên
5 Tháng hai 2020
2,704
4,773
506
Hà Nội
THCS Quang Minh
a)
Ta có :
∠xOy + ∠yOz = $180^o$ ( 2 góc kề bù )
$60^o + ∠yOz = 180^o \Rightarrow ∠yOz = 120^o$
b)
Vì Om là tia phân giác của ∠yOz
=> ∠mOy = ∠yOz : 2 = $60^o$
=> ∠mOy = ∠xOy ( = 60^o)
=> Oy nằm giữa Om và Ox
Từ 2 điều trên => Oy là tia phân giác ∠xOm
 
Top Bottom