Vật lí 12 lượng tử ánh sáng

Bạch Vân .

TMod Vật lí (nghỉ phép dài hạn)
Thành viên
13 Tháng mười 2015
1,836
2,536
424
17
Thanh Hoá
github.com
Thanh Hóa
✎﹏ ๖ۣۜTHPT❄๖ۣۜTriệu❄๖ۣۜSơn❄④ღ

Bút Bi Tím

Học sinh
Thành viên
24 Tháng mười một 2020
81
53
36
Bình Thuận
Watching the World go by
nguyên tử đang ở trạng thái kích thích thứ nhất hấp thụ một phôtn có bước sóng 434 nm thì nguyên tử chuyển lên quỹ đạo nào?
No Name :DTrạng thái kích thích thứ nhất, tức là ở lớp L (n=2)
Gọi m là thứ tự quỹ đạo để electron đó chuyển động lên sau cùng.
[math]E_m=- \frac{E_0}{m^2}[/math]Ta có: [math]E_m - E_2 = \frac{h.c}{\lambda}[/math]Hay, ta có: [math]-\frac{E_0}{m^2} - (-\frac{E_0}{2^2})=\frac{hc}{\lambda}[/math]Trong đó, [math]E_0 = 13,6 (eV)[/math]
 

Bạch Vân .

TMod Vật lí (nghỉ phép dài hạn)
Thành viên
13 Tháng mười 2015
1,836
2,536
424
17
Thanh Hoá
github.com
Thanh Hóa
✎﹏ ๖ۣۜTHPT❄๖ۣۜTriệu❄๖ۣۜSơn❄④ღ
Trạng thái kích thích thứ nhất, tức là ở lớp L (n=2)
Gọi m là thứ tự quỹ đạo để electron đó chuyển động lên sau cùng.
[math]E_m=- \frac{E_0}{m^2}[/math]Ta có: [math]E_m - E_2 = \frac{h.c}{\lambda}[/math]Hay, ta có: [math]-\frac{E_0}{m^2} - (-\frac{E_0}{2^2})=\frac{hc}{\lambda}[/math]Trong đó, [math]E_0 = 13,6 (eV)[/math]
Bút Bi Tímanh cho em xin công thức cụ thể chỗ trạng thái kích thích t1 được không ạ?
với e giải ra m=2 thì làm gì tiếp ạ
đáp án là quỹ đạo N
 

Bạch Vân .

TMod Vật lí (nghỉ phép dài hạn)
Thành viên
13 Tháng mười 2015
1,836
2,536
424
17
Thanh Hoá
github.com
Thanh Hóa
✎﹏ ๖ۣۜTHPT❄๖ۣۜTriệu❄๖ۣۜSơn❄④ღ

Bút Bi Tím

Học sinh
Thành viên
24 Tháng mười một 2020
81
53
36
Bình Thuận
Watching the World go by

Bạch Vân .

TMod Vật lí (nghỉ phép dài hạn)
Thành viên
13 Tháng mười 2015
1,836
2,536
424
17
Thanh Hoá
github.com
Thanh Hóa
✎﹏ ๖ۣۜTHPT❄๖ۣۜTriệu❄๖ۣۜSơn❄④ღ
Anh không hiểu ý em lắm?
Em tìm ra m = 2 là nó không đúng rồi, vì ban đầu nó đã ở vị trí L rồi.
Việc thay số thì bấm máy bình thường thôi mà em???
Đổi đơn vị eV sang Jun
Bút Bi Tímà em chưa đổi sang J
cho e hỏi là nếu nguyên tử ở trạng thái kích thích t2 thì n= bao nhiêu ạ
 
Top Bottom