Địa 6 Lượng mưa của nước VN

ROBLOX

Học sinh mới
Thành viên
21 Tháng ba 2019
2
0
1
17
Bắc Ninh
THCS Đồng Nguyên
Lượng mưa trung bình năm ở Việt Nam 1000-2000mm không sai vào đâu được
 
Top Bottom