Vật lí 10 Lực và gia tốc.

Kim Tae

Học sinh mới
Thành viên
1 Tháng mười một 2022
43
23
16
18
Bình Thuận
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Một vật có khối lượng m = 15kg đang nằm yên trên mặt sàn nằm ngang. Tác dụng vào vật 1 lực kéo Fk theo phương ngang có độ lớn= 45 N . Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt sàn nằm ngang là μ = 0,2. Lấy g = 10m/s2.
a, xác định gia tốc chuyển động của vật
b, Sau 6s chuyển động thì ngừng tác dụng lực, xác định quãng đường vật đi được từ lúc ngừng tác dụng lực đến khi vật dùng lại
 

Nguyễn Đình Trường

Cựu TMod Vật lí
Thành viên
28 Tháng sáu 2020
287
380
81
17
Hà Tĩnh
Trường THCS Minh Lạc
Một vật có khối lượng m = 15kg đang nằm yên trên mặt sàn nằm ngang. Tác dụng vào vật 1 lực kéo Fk theo phương ngang có độ lớn= 45 N . Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt sàn nằm ngang là μ = 0,2. Lấy g = 10m/s2.
a, xác định gia tốc chuyển động của vật
b, Sau 6s chuyển động thì ngừng tác dụng lực, xác định quãng đường vật đi được từ lúc ngừng tác dụng lực đến khi vật dùng lại
Kim Tae
a) +) Trọng lực vật: [imath]P=mg=15.10=150kg=N[/imath]
+) Độ lớn lực ma sát: [imath]F_{ms}=\mu .N=0,2.150=30N[/imath]
+) Gia tốc vật chuyển động.
[imath]a=\dfrac{F_{k}-F_{ms}}{m}=\dfrac{45-30}{15}=1[/imath] [imath]m/s^{2}[/imath]

b) +) Trong [imath]6s[/imath] đầu: [imath]v_{0}=at=6m/s[/imath]
+) Sau [imath]6s[/imath] vật đi được một đoạn đến khi vật dừng lại hoàn toàn khi đó [imath]a'=-1[/imath] [imath]m/s^{2}[/imath].
[imath]S=\dfrac{v^{2}-v_{0}^{2}}{2a'}=\dfrac{-36}{2.(-1)}=18m[/imath]
1671635536689.png

Chúc bạn học tốt ^^

Tham khảo thêm: Động lực học chất điểm
 
Top Bottom