Vật lí Lực ma sát

bachhy_107

Học sinh
Thành viên
14 Tháng chín 2017
26
7
21
19
Quảng Nam
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Giải chi tiết hộ mình

Kéo một vật có khối lượng là 5 kg chuyển động thẳng trên sàn nhà biết rằng lúc đầu vật đứng yên lực kéo có phương ngang và có độ lớn là 30N, hệ số ma sát trượt giữa vật và sàn là 0,4 . lấy g = 10m/s^2

a)sau khi đi được quãng đường 16 m thì vật có vận tốc là bao nhiêu ? thời gian đi hết quãng đường đó?

b)nếu bỏ qua ma sát và lực kéo có phương hợp với phương chuyển động một góc 60o thì vật chuyển động với gia tốc là bao nhiêu ?
 

Tưi Tưi

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng sáu 2017
493
696
119
20
a) ĐLIIN: [tex]\left\{\begin{matrix} -mg+N=0\\ F_k-F_{ms}=m.a \end{matrix}\right.[/tex]

[tex]F_{ms}=\mu N=\mu mg[/tex] [tex]\Rightarrow F_k-\mu mg=ma \Rightarrow a=\frac{F_k}{m}-\mu g=\frac{30}{5}-0,4.10=2(m/s^2)[/tex]

[tex]v=\sqrt{2as}=\sqrt{2.2.16}=8(m/s)[/tex]

[tex]v=at \Leftrightarrow 8=2t \Rightarrow t=4(s)[/tex]

b) [tex]F_k cos 60^{\circ}=ma'\Rightarrow a'=\frac{30.\frac{1}{2}}{5}=3(m/s^2)[/tex]
 

bienxanh20

Học sinh tiến bộ
Thành viên
27 Tháng hai 2017
902
1,297
299
Untitled.png
P = 50(N) = N
Fms = 50.[tex]\mu[/tex] = 50.0,4 = 20 (N)
Áp dụng định luật II Niu tơn có
Fk - Fc = ma
=> 30-20 = 5.a
=> a= 2 ( m/s2)
Sau khi tính được a rồi bạn áp dụng các công thức tính s , t , v , ... để tính phần a nhé


UntitleTd.png

Fkx - Fms = ma
=> Fkx - 0,4(P - Fky) = 5a
=> Fx.cos(60) - 0,4( 50 - Fx.sin(60)) = 5a
=> a =...
 
Top Bottom