Vật lí 6 Lực Đàn Hồi

Hoàng Khánh_2007

Học sinh mới
Thành viên
9 Tháng mười hai 2018
8
2
6
17
Gia Lai
THCS CHU VĂN AN

Sơn Nguyên 05

Banned
Banned
Thành viên
26 Tháng hai 2018
4,478
4,360
596
Hà Tĩnh
MT
Chiều dài tự nhiên của một lò xo đo được là 18 cm . Khi treo quả nặng 4N vào thì cdài lò xo là 20 cm . Treo tiếp quả nặng thứ 2 vào thì chiều dài lò xo đo đc là 23 cm . Tinh trọng lượng của quả năng thứ 2
[tex]l_{0}[/tex] = 18cm
P1 = 4N
[tex]l_{1}[/tex] = 20cm
[tex]l_{2}[/tex] = 23cm
P2 = ?
Vì độ biến dạng của lò xo tỉ lệ thuận với lực tác dụng nên:
[tex]\frac{P_{1}}{P_{2}} = \frac{l_{1} - l_{0}}{l_{2} - l_{0}}[/tex]
[tex]\Rightarrow \frac{4}{P_{2}} = \frac{20 - 18}{23 - 18} \Rightarrow \frac{4}{P_{2}} = \frac{2}{5} \Rightarrow P_2 = 10N[/tex]
 
Top Bottom