[Lớp học bổ trợ] IDIOMS AND EXPRESSIONS

Chou Chou

Cựu Mod tiếng Anh
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2017
4 Tháng năm 2017
4,070
4,352
704
22
Phú Thọ
THPT Thanh Thủy
Now come to our new lesson! :D
Bài trước mọi người đã rất tích cực trả lời rồi, bài này mọi người tiếp tục phát huy nhé!

1. Huỳnh Đức Nhật @Huỳnh Đức Nhật
2. Lê Nhật Hiền Nhi @Hiền Còi
3. Đặng Lê Huyền Trân @Mictin
4. Đỗ Lê Long Ấn @Tony Time
5. Trần Lê Quỳnh Anh @tienganh220403@gmail.com
6. Đỗ Thùy Linh @Một Nửa Của Sự Thật
7. Nguyễn Thị Thanh Tâm @Perona03
8. Nguyễn Như @Snowball fan ken

HAVE A NICE DAY! ;)

upload_2017-10-6_23-46-15.png
upload_2017-10-6_23-46-31.png
upload_2017-10-6_23-46-44.png
upload_2017-10-6_23-46-59.png
 

Chou Chou

Cựu Mod tiếng Anh
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2017
4 Tháng năm 2017
4,070
4,352
704
22
Phú Thọ
THPT Thanh Thủy

Chou Chou

Cựu Mod tiếng Anh
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2017
4 Tháng năm 2017
4,070
4,352
704
22
Phú Thọ
THPT Thanh Thủy

Chou Chou

Cựu Mod tiếng Anh
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2017
4 Tháng năm 2017
4,070
4,352
704
22
Phú Thọ
THPT Thanh Thủy
Hi all! :D
Nice to see you again! :)
I'm so sad now because just one member did the test above! :(
I hope in the next time, all of you can do the exercises ! ;)
1, b
2, b
3, c
4, c
5, b
6, a
7, b
8, c
9, c
10, a
11, c
12, a
13, c
14, b
15, b
This is the key:
1, b
2, b
3, c
4, c
5, b
6, a
7, b
8, c
9, c
10, a
11, b
12, a
13, c
14, b
15, b
@tienganh220403@gmail.com em sai 1 câu (câu 11) nhé! :)
1. Huỳnh Đức Nhật @Huỳnh Đức Nhật
2. Lê Nhật Hiền Nhi @Hiền Còi
3. Đặng Lê Huyền Trân @Mictin
4. Đỗ Lê Long Ấn @Tony Time
5. Trần Lê Quỳnh Anh @tienganh220403@gmail.com
6. Đỗ Thùy Linh @Một Nửa Của Sự Thật
7. Nguyễn Thị Thanh Tâm @Perona03
8. Nguyễn Như @Snowball fan ken
 

Chou Chou

Cựu Mod tiếng Anh
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2017
4 Tháng năm 2017
4,070
4,352
704
22
Phú Thọ
THPT Thanh Thủy

Chou Chou

Cựu Mod tiếng Anh
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2017
4 Tháng năm 2017
4,070
4,352
704
22
Phú Thọ
THPT Thanh Thủy
1, a
2, b
3, c
4, c
5, b
6, b
7, a
8, a
1.a
2.b
3.c
4.c
5.b
6.b
7.a
8.a
1 a
2 b
3 c
4 c
5 b
6 b
7 a
8 a
1.a ; 2.b ;3.c ; 4.c ; 5.b ; 6.b ; 7.a ;8.a
Hi all! :D
Key for Lesson 6:
1. a
2. b
3. c
4. c
5. b
6. b
7. a
8. a

- CLB vẫn trầm quá nhỉ?? :(
 

Chou Chou

Cựu Mod tiếng Anh
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2017
4 Tháng năm 2017
4,070
4,352
704
22
Phú Thọ
THPT Thanh Thủy
Top Bottom