Ngoại ngữ [Lớp 9] Viết câu

Name Phạm

Banned
Banned
Thành viên
27 Tháng mười hai 2017
202
153
46
Đắk Lắk
Trường THCS Nguyễn Du
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Complete the sentences using the words in bold. use two to five words
1. i'd be grateful if you could check this for me
(checking)
would....................................................................for me ?
2. someone stole his credit card last week
(had)
he .............................................................................last week
3. this music reminds me of my childhood
(brings)
this music......................................................................of my childhood
4. if i am told in advance , i can arrange things
(let)
provide ..............................................................................in advance , i can arrange things
5. he had never seen such a huge plane
(before)
never...........................................................................................such a huge plane
6. he was made to wait two hoursto see the boss
(kept)
the boss.............................................................................hours before he saw him
7. shelia doesn't like fish . ann doesn't like fish either
(nor)
neither............................................................................................fish
8. paul regretted telling lies
(wished)
paul...........................................................................................lies
9. the bus came late, so he was late
(earlier)
if the bus .........................................................................................not have been late
10. i hope you have fun at the reception
(yourself)
i hope............................................................................at the reception

@ngchau2001
@ngchau2001
@ngchau2001
@one_day
@khuattuanmeo
@khuattuanmeo
@khuattuanmeo
@Nguyễn Võ Hà Trang ( Fan Noo)
@TajSaker
 

Chou Chou

Cựu Mod tiếng Anh
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2017
4 Tháng năm 2017
4,070
4,352
704
22
Phú Thọ
THPT Thanh Thủy
Complete the sentences using the words in bold. use two to five words
1. Would you mind + V-ing: lời yêu cầu người khác giúp đỡ 1 cách lịch sự
2. have sth done: dùng để diễn tả điều tồi tệ đã xảy ra
3. this music reminds me of my childhood
(brings)
this music......................................................................of my childhood @Nguyễn Võ Hà Trang ( Fan Noo) @khuattuanmeo
4. if i am told in advance , i can arrange things
(let)
provide .........................that they let me know.....................................................in advance , i can arrange things
5. đảo ngữ với "never before": Never before + trợ động từ + S + V
6. he was made to wait two hoursto see the boss
(kept)
the boss........................was kept waiting 2.....................................................hours before he saw him
8. paul regretted telling lies
(wished)
paul..........................wished he hadn't told.................................................................lies
10. i hope you have fun at the reception
(yourself)
i hope.......................you enjoy yourself.....................................................at the reception

câu 7 và 9 đã có cấu trúc từ các bài tập trước chj đã cung cấp cho e
còn 1 số câu chị đưa ra cấu trúc ngữ pháp, e dựa vào đó để viết câu nhé :)
 
  • Like
Reactions: Name Phạm

one_day

Cựu Mod tiếng Anh
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
13 Tháng tám 2013
2,587
1,572
449
Việt Nam
3. this music reminds me of my childhood (brings)
=> this music brings back my childhood
7. shelia doesn't like fish . ann doesn't like fish either (nor)
=> neither Shelia nor Ann likes fish fish.
9. the bus came late, so he was late (earlier)
=> if the bus had come earlier, he wouldn't have been late
 
  • Like
Reactions: Name Phạm
Top Bottom