Ngoại ngữ [Lớp 9] Viết câu

Name Phạm

Banned
Banned
Thành viên
27 Tháng mười hai 2017
202
153
46
Đắk Lắk
Trường THCS Nguyễn Du
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Complete the sentences using the words in bold. use two to five words
1. i take twenty minutes to drive to work every morning
(drive)
it's ........................................................................................to my work every morning
2. try to watchyour behaviour at the wedding reception
(yourself)
try.....................................................................................at the wedding reception
3. i don't like being alone in the house at night
(by)
i don't like ...........................................................................in the house at night
4. there are only a few people who can speak welsh
(not)
there...........................................................................................can speak welsh
5. she left the shop with another person's bag by mistake
(someone)
she left the shop .............................................................................by mistake
6. we spent all afternoon cleaning the living room
(whole)
we spent..............................................................................................the living room
7. we don't know much about supernatural phenomena
(knowledge)
we have...............................................................................................about supernatural phenomena
8. she passed the written exam and the oral exam as well
(both)
she passed............................................................................exams
9. she sat alone waiting for her friends to turn up
(own)
she sat....................................................................................her friends to turn up
10. nobody can find the solution to the poblem
(anybody)
there...........................................................................................can find the solution to the problem
11. he has been everywhere expect australia
(country)
the.......................................................................been to is australia
12. in australia the first inhabitants were the aborigines
(of)
the.........................................................................................were the aborigines
13. "you can call me whenever you want" he said
(time)
he said i................................................................................that i wanted
14. she told the children to go and play in another place
(else)
"go................................................................................." she told the children
15. there aren't many chefs who can make creme bavaroise well
(few)
there are...............................................................creme bavaroise well

@Nguyễn Võ Hà Trang ( Fan Noo)
@Nguyễn Võ Hà Trang ( Fan Noo)
@Nguyễn Võ Hà Trang ( Fan Noo)
@Nguyễn Võ Hà Trang ( Fan Noo)
@ngchau2001
@TajSaker
@one_day
@khuattuanmeo
@Một Nửa Của Sự Thật
 

Chou Chou

Cựu Mod tiếng Anh
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2017
4 Tháng năm 2017
4,070
4,352
704
22
Phú Thọ
THPT Thanh Thủy
Complete the sentences using the words in bold. use two to five words
1. i take twenty minutes to drive to work every morning
(drive)
it's ........................20 minutes to drive............................to my work every morning
2. try to watch your behaviour at the wedding reception
(yourself)
try....................................to behave yourself.................................at the wedding reception
3. i don't like being alone in the house at night
(by)
i don't like ...............................being by my own............................................in the house at night
4. there are only a few people who can speak welsh
(not)
there..........................are not many people who.....................................can speak welsh
5. she left the shop with another person's bag by mistake
(someone)
she left the shop ..........................with someone's bag...............................by mistake
6. we spent all afternoon cleaning the living room
(whole)
we spent.......................the whole afternoon cleaning...............................the living room
7. we don't know much about supernatural phenomena
(knowledge)
we have.........................little knowledge..................................about supernatural phenomena
8. she passed the written exam and the oral exam as well
(both)
she passed.......................both the written and oral................................exams
9. she sat alone waiting for her friends to turn up
(own)
she sat....................................on her own waiting for.....................her friends to turn up
10. nobody can find the solution to the poblem
(anybody)
there.................................isn't anybody who.........................can find the solution to the problem
11. he has been everywhere expect australia
(country)
the.........................only coutry he hasn't..............................................been to is australia
12. in australia the first inhabitants were the aborigines
(of)
the.............................................first inhabitants of Australia............................................were the aborigines
13. "you can call me whenever you want" he said
(time)
he said i............................could call him anytime........................that i wanted
14. she told the children to go and play in another place
(else)
"go...............................and play in somewhere else.................................................." she told the children
15. there aren't many chefs who can make creme bavaroise well
(few)
there are...............................few chefs who can make................................creme bavaroise well
 
  • Like
Reactions: Name Phạm

khuattuanmeo

Cựu Mod tiếng Anh
Thành viên
24 Tháng một 2014
1,190
1,091
299
24
Hà Nội
1. i take twenty minutes to drive to work every morning
(drive)
it's ....twenty minutes for me to drive..................to my work every morning
2. try to watch your behaviour at the wedding reception
(yourself)
try.....to behave yourself............at the wedding reception
3. i don't like being alone in the house at night
(by)
i don't like .........being all by myself...........in the house at night
4. there are only a few people who can speak welsh
(not)
there........are not many people who.........................can speak welsh
5. she left the shop with another person's bag by mistake
(someone)
she left the shop .....with someone's bag
.................by mistake
6. we spent all afternoon cleaning the living room
(whole)
we spent.....the whole afternoon cleaning............................the living room
7. we don't know much about supernatural phenomena
(knowledge)
we have...............................................................................................about supernatural phenomena
8. she passed the written exam and the oral exam as well
(both)
she passed.........both the written exam and the oral...............exams
9. she sat alone waiting for her friends to turn up
(own)
she sat...........on her own waiting for..............................her friends to turn up
10. nobody can find the solution to the problem
(anybody)
there..........is not anybody who......................can find the solution to the problem
11. he has been everywhere expect => except @Name Phạm australia
(country)
the.........only country he has not.................been to is australia
12. in australia the first inhabitants were the aborigines
(of)
the.........first inhabitants of australia.............were the aborigines
13. "you can call me whenever you want" he said
(time)
he said i..........could call him whenever..........that i wanted
14. she told the children to go and play in another place
(else)
"go........and play in somewhere esle......" she told the children
15. there aren't many chefs who can make creme bavaroise well
(few)
there are.......few chefs who can........creme bavaroise well
 
  • Like
Reactions: Chou Chou

ng.htrang2004

Cựu Mod Anh
Thành viên
9 Tháng chín 2017
6,071
1
10,054
1,174
19
Hà Tĩnh
THPT chuyên Đại học Vinh - ViKClanha
1. i take twenty minutes to drive to work every morning
(drive)
it's ........................twenty- minute driving............................to my work every morning
3. i don't like being alone in the house at night
(by)
i don't like ...............................being by myself............................................in the house at night
Câu 1 thì em thấy cấu trúc này đúng nhất, còn câu 3 thì hình như là by one's self mà nhỉ?
 
  • Like
Reactions: Chou Chou

S I M O

Cựu Phụ trách nhóm Anh
Thành viên
19 Tháng tư 2017
3,385
9
4,343
649
Nam Định
Trái tim của Riky-Kun
1. i take twenty minutes to drive to work every morning
(drive)
it's ........................ twenty- minute driving............................to my work every morning
1. i take twenty minutes to drive to work every morning
(drive)
it's ........................a twenty- minute drive............................to my work every morning
Drive có thể dùng nghĩa dành từ. Đáp án này mới đúng
 
Top Bottom