Toán [Lớp 9] Bài tập

Blue Plus

Cựu TMod Toán|Quán quân WC18
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
7 Tháng tám 2017
4,506
10,436
1,089
Khánh Hòa
$\color{Blue}{\text{Bỏ học}}$
3.
a) $ y = x + 6 $
$ x = 0 \Rightarrow y = 6; y = 0 \Rightarrow x = -6 $
Vẽ đường thẳng đi qua $ (0;6) $ và $ (-6;0) $
$ y = 4x + 8 $
$ x = 0 \Rightarrow y = 8; y = 0 \Rightarrow x = -2 $
Vẽ đường thẳng đi qua $ (0;8) $ và $ (-2;0) $
b)
$ (d1) \cap Ox = A \Rightarrow y_{A} = 0 \Rightarrow x_{A} = -6 $
$ (d2) \cap Ox = B \Rightarrow y_{B} = 0 \Rightarrow x_{B} = -2 $
$ x_{C} $ thỏa mãn Pt $ x + 6 = 4x + 8 \Rightarrow x_{C} = \frac{-2}{3} \Rightarrow y_{C} = \frac{16}{3} $
c) $ AB = \sqrt{[(-6) - (-2)]^2 + (0 - 0)^2} = 4 $
$ S_{ABC} = \frac{1}{2}AB . y_{C} = 2. \frac{16}{3} = \frac{32}{3} cm^2 $
4.
a)
$ a \neq a' \Rightarrow m - 1 \neq 3 \Rightarrow m \neq 4 $
b)
$
\left\{\begin{matrix}
b = 3\\
2a + b = 2 . 2 - 1 = 3
\end{matrix}\right. \\\Rightarrow
\left\{\begin{matrix}
a = 0\\
b = 3
\end{matrix}\right. $
Vậy hệ số góc là $ 0 $ (Phải không nhỉ?)
 
Last edited:

trongduy23

Học sinh
Thành viên
27 Tháng mười 2017
160
39
26
20
An Giang
3.
a) $ y = x + 6 $
$ x = 0 \Rightarrow y = 6; y = 0 \Rightarrow x = -6 $
Vẽ đường thẳng đi qua $ (0;6) $ và $ (-6;0) $
$ y = 4x + 8 $
$ x = 0 \Rightarrow y = 8; y = 0 \Rightarrow x = -2 $
Vẽ đường thẳng đi qua $ (0;8) $ và $ (-2;0) $
b)
$ (d1) \cap Ox = A \Rightarrow y_{A} = 0 \Rightarrow x_{A} = -6 $
$ (d2) \cap Ox = B \Rightarrow y_{B} = 0 \Rightarrow x_{B} = -2 $
$ x_{C} $ thỏa mãn Pt $ x + 6 = 4x + 8 \Rightarrow x_{C} = \frac{-2}{3} \Rightarrow y_{C} = \frac{16}{3} $
c) $ AB = \sqrt{[(-6) - (-2)]^2 + (0 - 0)^2} = 8 $
$ S_{ABC} = AB . y_{C} = 8 . \frac{16}{3} = \frac{128}{3} cm^2 $
4.
a)
$ a \neq a' \Rightarrow m - 1 \neq 3 \Rightarrow m \neq 4 $
b)
$
\left\{\begin{matrix}
b = 3\\
2a + b = 2 . 2 - 1 = 3
\end{matrix}\right. \\\Rightarrow
\left\{\begin{matrix}
a = 0\\
b = 3
\end{matrix}\right. $
Vậy hệ số góc là $ 0 $ (Phải không nhỉ?)
CÂu 3.b/ mình không hiểu lắm bạn ạ
 

Ann Lee

Cựu Mod Toán
Thành viên
14 Tháng tám 2017
1,782
2,981
459
Hưng Yên
CÂu 3.b/ mình không hiểu lắm bạn ạ
Vì giao của trục Ox với (d1) là A nên điểm A thuộc trục hoành => tung độ của điểm A =0 => hoành độ của điểm A là 0-6=-6
Như vậy đã dễ hiểu hơn chưa bạn
Tương tự với B
Vì giao điểm của hai đường thẳng (d1) và (d2) là điểm C nên hoành độ của điểm C là nghiệm của phương trình x+6=4x+8
giải pt trên và tìm được x= -2/3 => y=16/3
Vậy C(-2/3;16/3)
Chỗ nào chưa hiểu bạn có thể hỏi lại.
 
  • Like
Reactions: Trang Ran Mori

Nữ Thần Mặt Trăng

Cựu Mod Toán
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
28 Tháng hai 2017
4,472
5,490
779
Hà Nội
THPT Đồng Quan
3.
a) $ y = x + 6 $
$ x = 0 \Rightarrow y = 6; y = 0 \Rightarrow x = -6 $
Vẽ đường thẳng đi qua $ (0;6) $ và $ (-6;0) $
$ y = 4x + 8 $
$ x = 0 \Rightarrow y = 8; y = 0 \Rightarrow x = -2 $
Vẽ đường thẳng đi qua $ (0;8) $ và $ (-2;0) $
b)
$ (d1) \cap Ox = A \Rightarrow y_{A} = 0 \Rightarrow x_{A} = -6 $
$ (d2) \cap Ox = B \Rightarrow y_{B} = 0 \Rightarrow x_{B} = -2 $
$ x_{C} $ thỏa mãn Pt $ x + 6 = 4x + 8 \Rightarrow x_{C} = \frac{-2}{3} \Rightarrow y_{C} = \frac{16}{3} $
c) $ AB = \sqrt{[(-6) - (-2)]^2 + (0 - 0)^2} = 8 $
$ S_{ABC} = AB . y_{C} = 8 . \frac{16}{3} = \frac{128}{3} cm^2 $

4.
a)
$ a \neq a' \Rightarrow m - 1 \neq 3 \Rightarrow m \neq 4 $
b)
$
\left\{\begin{matrix}
b = 3\\
2a + b = 2 . 2 - 1 = 3
\end{matrix}\right. \\\Rightarrow
\left\{\begin{matrix}
a = 0\\
b = 3
\end{matrix}\right. $
Vậy hệ số góc là $ 0 $ (Phải không nhỉ?)
c)
+Thứ nhất: $AB=4$.
+Thứ hai: $S_{ABC}=\color{red}{\dfrac12}AB.y_C$ chứ nhỉ?
 

trongduy23

Học sinh
Thành viên
27 Tháng mười 2017
160
39
26
20
An Giang
Vì giao của trục Ox với (d1) là A nên điểm A thuộc trục hoành => tung độ của điểm A =0 => hoành độ của điểm A là 0-6=-6
Như vậy đã dễ hiểu hơn chưa bạn
Tương tự với B
Vì giao điểm của hai đường thẳng (d1) và (d2) là điểm C nên hoành độ của điểm C là nghiệm của phương trình x+6=4x+8
giải pt trên và tìm được x= -2/3 => y=16/3
Vậy C(-2/3;16/3)
Chỗ nào chưa hiểu bạn có thể hỏi lại.
Hiểu rồi, cảm ơn Ann
 

Nữ Thần Mặt Trăng

Cựu Mod Toán
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
28 Tháng hai 2017
4,472
5,490
779
Hà Nội
THPT Đồng Quan
Bạn đấy làm ngắn gọn quá mình không hiểu lắm :( xin giúp mình rõ hơn xíu ạ
4.
b) $(d): y=ax+b$
$(d'): y=2x-1$
$(d)$ cắt trục tung tại điểm có tung độ $3\Rightarrow x=0;y=3\Rightarrow 3=a.0+b\Rightarrow b=3$.
$(d)$ cắt $(d')$ tại điểm có hoành độ $2\Rightarrow x=2$
Thay $x=2$ vào ptđt $(d')$ ta được $y=2.2-1=3$.
Thay $x=2;y=3;b=3$ vào ptđt $(d)$ ta được: $3=a.2+3\Leftrightarrow a=0$.
 
Top Bottom