Hóa lớp 8

Nguyenngocthuyduong

Học sinh chăm học
Thành viên
20 Tháng chín 2017
442
250
111
19
Hà Nội
THPT Nguyễn Du - T.Oai
CuO+ H2SO4 --> CuSO4+ H2O
0,29 < -- 0,29 (mol)
Ta có: mdung dịch sau phản ứng= mtrước= mCuO +mdd H2SO4 = 3,2+ 200= 203,2g
-->
mCuSO4= mdd * C%= 203,2* 11,6%= 23,57g
-->
nCuSO4= 0,29 mol
-->
mH2SO4= 0,29*98= 28,42g
--->
C%H2SO4= 28,42/200 * 100%=14,21%
mk ko chắc lắm
 

Lý Dịch

Học sinh tiến bộ
Thành viên
13 Tháng chín 2017
628
1,417
169
20
Nghệ An
TH1 H2SO4 hết CuO dư
gọi m CuO dư là x
CuO + H2SO4 ----> CuSO4 + H2O
mdd = 200 + 3.2 -x = 203.2 - x (g)
mCuSO4 = 11.6%*(203.2-x) = 23.5712-0.116x(g)
=> n CuSO4 = 23.5712-0.116x/160
=> nCuO = (3.2-x)/80
..... xem lại có sai đề không ban mk ra số âm
 

tiểu thiên sứ

Cựu TMod Hóa
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
13 Tháng chín 2017
2,335
4,740
584
Nghệ An
.
CuO+ H2SO4 --> CuSO4+ H2O
0,29 < -- 0,29 (mol)
Ta có: mdung dịch sau phản ứng= mtrước= mCuO +mdd H2SO4 = 3,2+ 200= 203,2g
-->
mCuSO4= mdd * C%= 203,2* 11,6%= 23,57g
-->
nCuSO4= 0,29 mol
-->
mH2SO4= 0,29*98= 28,42g
--->
C%H2SO4= 28,42/200 * 100%=14,21%
mk ko chắc lắm
nCuO trước pư =n CuSO4 sau phản ứng mà bạn
nCuO=3,2/80=0,04 mol
sao n CuSO4 = 0,29 mol dk vậy bạn?
hòa tan 3,2g CuO vào 200g dd [tex]{H}_{2}{SO}_{4}[/tex], nồng độ dung dịch muối sau phản ứng là 11,6%. Tìm nồng độ axít ban đầu.
phản ứng hoàn toàn nha bạn
CuO+H2SO4--> CuSO4 +H2O
gọi a là nCuO tham gia pư
khối lượng dung dịch sau pư là 200+80a
nCuSO4 =a
nồng độ dung dịch muối sau phản ứng là 11,6%.
=> [tex]\frac{160a}{200+80a}[/tex]=11,6/100
=>a=0,154 mol
sao nCuSO4> nCuO
hình như sai đề rồi bạn
 

ttl1101

Học sinh mới
Thành viên
8 Tháng chín 2017
30
16
11
22
Hà Nội
hòa tan 3,2g CuO vào 200g dd
png.latex
, nồng độ dung dịch muối sau phản ứng là 11,6%. Tìm nồng độ axít ban đầu.
đề sai r bạn ơi
n muối = n CuSO4 = 203,2*11,6%:160=0,14732
mà trong khi đó n CuO= 3,2:80=0,04
 

Issei

Học sinh
Thành viên
19 Tháng ba 2017
36
4
31
19
mình cũng nghĩ là đề sai nên mới đăng lên để mấy bạn xem thử. Để mai mình hỏi lại cô.
 
Top Bottom