Toán [lớp 8] phân tích đa thức thành nhân tử

Akira Rin

Học sinh chăm học
Thành viên
1 Tháng năm 2017
378
117
61
18
Thanh Hóa
THCS Tây Đô

Xuân Long

Học sinh chăm học
Thành viên
18 Tháng ba 2017
684
631
149
21
Nam Định
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
phân tích thành nhân tử à bạn
 

trunghieule2807

Học sinh tiến bộ
Thành viên
24 Tháng hai 2017
531
519
209
Hà Tĩnh
a) [tex]81x^{2}-64y^{2}=(9x)^{2}-(8y)^{2}=(9x-8y)(9x+8y)[/tex]
b) [tex]125x^{3}-1=(5x)^{3}-1=(5x-1)(25x^{2}+5x+1)[/tex]
 
  • Like
Reactions: Akira Rin

Blue Plus

Cựu TMod Toán|Quán quân WC18
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
7 Tháng tám 2017
4,506
10,427
1,089
Khánh Hòa
$\color{Blue}{\text{Bỏ học}}$
m.n giúp e mấy câu này vs, dạng này mới, e chưa thạo cho lắm :r10:r10:r10
a/ 81x^2-64y^2
b/125x^3-1
c/ 27x^3-0,001
d/ xz+yz-5x-5y
[tex]81x^2-64y^2=(9x)^2-(8y)^2=(9x+8y)(9x-8y)\\ 125x^3-1=(5x)^3-1^3=(5x-1)(25x^2+5x+1)\\ 27x^3-0,001=(3x)^3-(0,1)^3=(3x-0,1)(9x^2+0,3x+0,01)\\ xz+yz-5x-5y=(xz+yz)-(5x+5y)=z(x+y)-5(x+y)=(z-5)(x+y)[/tex]
 
  • Like
Reactions: Akira Rin

Nữ Thần Mặt Trăng

Cựu Mod Toán
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
28 Tháng hai 2017
4,472
5,490
779
Hà Nội
THPT Đồng Quan
m.n giúp e mấy câu này vs, dạng này mới, e chưa thạo cho lắm :r10:r10:r10
a/ 81x^2-64y^2
b/125x^3-1
c/ 27x^3-0,001
d/ xz+yz-5x-5y
a) $81x^2-64y^2=(9x)^2-(8y)^2=(9x-8y)(9x+8y)$
b)$125x^3-1=(5x)^3-1=(5x-1)(25x^2+5x+1)$
c) $27x^3-0,001=(3x)^3-0,1^3=(3x-0,1)(9x^2+0,3x+0,01)$
d) $xz+yz-5x-5y=z(x+y)-5(x+y)=(x+y)(z-5)$
 

Mục Phủ Mạn Tước

Cựu Mod Toán
Thành viên
14 Tháng hai 2016
1,504
1,876
484
Nghệ An
$\color{Red}{\fbox{$\bigstar$ ĐHKTHC $\bigstar$}}$
1) [tex]81x^{2}-64y^{2}=(9x-8y)(9x+8y)[/tex]
2)[tex]125x^{3}-1=(5x-1)(25x^{2}+5x-1)[/tex]
3) 27x^{3}-\frac{1}{1000}=(3x-\frac{1}{10}(9x^{2})+\frac{1}{100})
4) [tex](x-y)^{2}-(z-t)^{2}=(x-y-z+t)(x-y+z-t)[/tex]
5) xz+yz-5x-5y=z(x+y)-5(x+y)=(x+y)(z-5)
 
  • Like
Reactions: Akira Rin

Xuân Long

Học sinh chăm học
Thành viên
18 Tháng ba 2017
684
631
149
21
Nam Định
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
a, 81x^2-64y^2 = (9x - 8y)(9x+ 8y)
b.125x^3-1= (5x- 1)( 25x^2+ 5x+ 1)
c,27x^3-0,001= ( 3x- 0,1)( 9x^2+ 0,3x+ 0,01)
d,xz+yz-5x-5y= z(x+ y)- 5( x+ y)
= (x+ y)( z- 5)
 

thuyduongc2tv

Học sinh tiến bộ
Thành viên
2 Tháng tám 2017
983
1,050
189
18
Hà Nội
Trường Trung học cơ sở Trưng Vương
a/ 81x^2-64y^2 = (9x)^2 - (8y)^2 = (9x + 8y)(9x - 8y)
b/125x^3-1 = (5x)^3 - 1 = (5x - 1)(25x^2 + 5x + 1)
c/ 27x^3-0,001 = (3x)^3 - (0,1)^3 = (3x - 0,1)(9x^2 + 0,3x + 0,01)
d/ x^2-2xy+y^2-z^2+2zt-t^2 = (x^2 - 2xy + y^2) - (z^2 - 2zt + t^2) = (x -y)^2 - (z -t)^2 = (x -y + z - t)(x - y - z - t)
e/ x^2+4x-y^2+4 = (x^2 + 4x + 4) - y^2 = (x + 2)^2 - y^2 = (x + 2 +y)(x + 2 - y)
f/ xz+yz-5x-5y = (xz - 5x) + (yz - 5y) = x(z - 5) + y(z - 5) = (z - 5)(x + y)
 
  • Like
Reactions: Akira Rin
Top Bottom