Toán [Lớp 8] Giải phương trình: 12/(x^3 + 8) = 1/(x + 2) +1

Ann Lee

Cựu Mod Toán
Thành viên
14 Tháng tám 2017
1,782
2,979
434
Hưng Yên
Nhìn cái tiêu đề thì chắc bạn chỉ cần câu 6 thôi ha :3
ĐKXĐ: x khác -2
$\frac{12}{x^{3}+8}=\frac{1}{x+2}+1$
$\Leftrightarrow \frac{12}{(x+2)(x^{2}-2x+4)}=\frac{x^{2}-2x+4}{(x+2)(x^{2}-2x+4)}+\frac{(x+2)(x^{2}-2x+4)}{(x+2)(x^{2}-2x+4)}$
$\Leftrightarrow \frac{12-x^{2}+2x-4-x^{3}-8}{x^{3}+8}=0$
$\Leftrightarrow \frac{-x^{2}+2x-x^{3}}{x^{3}+8}=0$
$\Leftrightarrow -x^{2}+2x-x^{3}$
$\Leftrightarrow x(1-x)(x+2)=0$
$\Leftrightarrow ....$
 
Top Bottom