Toán (lớp 8) Đa thức

Akira Rin

Học sinh chăm học
Thành viên
1 Tháng năm 2017
378
117
61
19
Thanh Hóa
THCS Tây Đô
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1/ cho [tex]a^2+b^2=c^2+d^2=2009[/tex] và [tex]ad+bc=0[/tex]. Tính [tex]ab+cd[/tex]
2/ phân tích đa thức thành nhân tử [tex]x^7+x^5+1[/tex]
3/ cho a,b,c là độ dài 3 cạnh của [tex]\bigtriangleup ABC[/tex]
[tex](1+\frac{b}{a})(1+\frac{c}{b})(1+\frac{a}{c})=8[/tex] . C/m [tex]\bigtriangleup ABC[/tex] đều
 
Top Bottom