Toán [Lớp 8] Chuyên đề Bất đẳng thức

Hàn Thiên_Băng

Học sinh chăm học
Thành viên
15 Tháng chín 2017
458
285
119
20
Nghệ An
THPT Thanh Chương 1

kingsman(lht 2k2)

Mùa hè Hóa học|Ngày hè tuyệt diệu
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
Cho x, y, z [tex]\neq 0[/tex] thỏa mãn: [tex]\frac{x^{2}+y^{2}-z^{2}}{2xy} + \frac{y^{2}+z^{2}-x^{2}}{2yz} + \frac{x^{2}+z^{2}-y^{2}}{2xz}[/tex]. Chứng minh: Trong 3 số x, y, z có 1 số bằng tổng 2 số còn lại.
đề có thiếu chỗ thõa mãn ko bạn ,mình thấy thiếu dữ kiện
 
  • Like
Reactions: tiểu thiên sứ
Top Bottom