Toán Lớp 7

Tạ Thị Hồng Phúc

Banned
Banned
Thành viên
4 Tháng bảy 2017
100
55
41

Blue Plus

Cựu TMod Toán|Quán quân WC18
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
7 Tháng tám 2017
4,506
10,427
1,089
Khánh Hòa
$\color{Blue}{\text{Bỏ học}}$
Tìm số học sịnh của ba lớp: 7.1, 7.2, 7.3 biết rằng số học sinh của 3 lớp tỉ lệ với 2; 4; 5 và ba lớp có tổng số học sinh là 143 em
Gọi số học sinh lớp 7.1; lớp 7.2; lớp 7.3 lần lượt là $ x, y, z $
Theo đề bài ta có:
$ x : y : z = 2 : 4 : 5 \\ \Rightarrow \frac{x}{2} = \frac{y}{4} = \frac{z}{5} \\ x + y + z = 143 $

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:
$
\frac{x}{2} = \frac{y}{4} = \frac{z}{5} = \frac{x + y + z}{2 + 4 + 5} = \frac{143}{11} = 13 \\ \Rightarrow \left\{\begin{matrix}
x = 13 . 2 = 26\\
y = 13 . 4 = 52\\
z = 13 . 4 = 65
\end{matrix}\right. $
Vậy ...
 

Bé Nai Dễ Thương

Học sinh tiến bộ
Thành viên
9 Tháng sáu 2017
1,687
1,785
284
Điện Biên
♦ Tiên học lễ _ Hậu học văn _ Đập đá quay tay ♦ ( ♥ cần chút sức lực ♥)
Tìm số học sịnh của ba lớp: 7.1, 7.2, 7.3 biết rằng số học sinh của 3 lớp tỉ lệ với 2; 4; 5 và ba lớp có tổng số học sinh là 143 em
Giải:
Gọi số học sinh của ba lớp 7.1,7.2,7.3 lần lượt là a,b,c( a,b,c thuộc N)
Theo bài thì:
a/2=b/4=b/5

Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau , ta có:
a/2=b/4=c/5=a+b+c/2+4+5=143/11=13
Vậy : a/2=13=> a= 13.2=26
b/4=13=> b= 13.4=52
c/5=13=> c=13.5=65
=> Số học sinh lớp 7.1 là 26 học sinh
Số học sinh lớp 7.2 là 52 học sinh
Số học sinh lớp 7.3 là 65 học sinh
Hay hig like
 

Nông Trường An

Học sinh mới
Thành viên
7 Tháng tám 2017
48
5
6
17
Bắc Kạn
Tìm số học sịnh của ba lớp: 7.1, 7.2, 7.3 biết rằng số học sinh của 3 lớp tỉ lệ với 2; 4; 5 và ba lớp có tổng số học sinh là 143 em
Gọi số hs 3 lớp lần lượt là: x,y,z. Ta có:
x/2=y/4=z/5x+y+z=143
Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:
x/2=y/4=z/5=x+y+z/2+4+5=143/11=13
Do đó:
x/2=13=>x=13.2=26
y/4=13=>y=13.4=52
z/5=13=>z=13.5=65
Vậy...............................................................................
 
Top Bottom