Sử [lớp 7] Khởi nghĩa Lam Sơn

Tiểu Lộc

Mùa hè Hóa học
Thành viên
9 Tháng bảy 2017
3,201
2,594
554
19
Đắk Lắk
THCS Trần Quang Diệu
Hãy trình bày tóm tắt diễn biến cuộc khởi nghĩa Lam Sơn từ cuối năm 1424 đến cuối năm 1426
a) Giải phóng Nghệ An
- Nguyễn Chích đề nghị rời Thanh Hóa, chuyển quan vào Nghệ An
- Nghĩa quân theo đường núi tiến vào Nghệ An. Với sự ủng hộ của nhân dân, trong thời gian ngắn, nghĩa quân đã giải phóng được Nghệ An, Diễn Châu và Thanh Hóa
b) Giải phóng Tân Bình, Thuận Hóa
- Trần Nguyên Hãn, Lê Ngân,... chỉ huy một lực lượng mạnh từ Nghệ Anh tiến vào giải phóng Tân Bình và Thuận Hóa. Từ tháng 10/1424 đến tháng 9/1425, nghĩa quân Lam Sơn đã giải phóng được một khu vực rộng lớn từ Thanh Hóa đến đèo Hải Vân
c) Tiến quân ra Bắc
- Lệ Lợi, bộ chỉ huy và nghĩa quân chia làm 3 đạo tiến ra Bắc. Tiến vào sâu trong vùng địch, được nhân dân ủng hộ, nghĩa quân đã đánh thắng nhiều trận. Buộc quân Minh phải rút vào thành Đông Quan. Cuộc kháng chiến chuyển sang giai đoạn phản công.
 
 • Like
Reactions: Cuồng Wanna One

anh thảo

Học bá thiên văn học
Thành viên
27 Tháng hai 2017
844
913
269
Hà Tĩnh
THCS Lê Văn Thiêm
Giải phóng Nghệ An (năm 1424)
 • Theo kế hoạch của Nguyễn Chích, được Lê Lợi chấp thuận
 • Ngày 12/ 10/ 1424, nghĩa quân bất ngờ tấn công Đa Căng Thọ Xuân – Thanh Hóa), sau đó hạ thành Trà Lân
 • Trên đà thắng đó, nghĩa quân tiến đánh Khả Lưu, phần lớn Nghệ An được giải phóng.
Giải phóng Tân Bình, Thuận Hóa (năm 1425)
 • Tháng 8 / 1425, Trần Nguyên Hãn, Lê Ngân huy quân tiến vào Tân Bình, Thuận Hóa
=> Vùng giải phóng của nghĩa quân kéo dài từ Thanh Hóa đến đèo Hải Vân. Quân Minh chỉ còn mấy thành lũy bị cô lập và bị nghĩa quân vây hãm
 • Tiến quân ra Bắc, mở rộng phạm vi hoạt động (cuối năm 1426)
 • Tháng 9/ 1426, nghĩa quân chia làm 3 đạo tiến quân ra Bắc :
 • Đạo thứ nhất, tiến ra giải phóng miền Tây Bắc, ngăn chặn viện binh từ Vân Nam sang
 • Đạo thứ hai, giải phóng vùng hạ lưu sông Nhị (sông Hồng) và chặn đường rút lui của giặc từ Nghệ An về Đông Quan
 • Đạo thứ ba, tiến thẳng về Đông Quan
 • Nghĩa quân đi đến đâu cũng được nhân dân ủng hộ về mọi mặt
 • Nghĩa quân chiến thắng nhiều trận lớn, quân Minh phải rút vào thành Đông Quan cố thủ
=> Cuộc khởi nghĩa chuyển sang giai đoạn phản công
Nguồn: Sưu tầm
 
Top Bottom