Vật lí (Lớp 6)Ôn tập

poke2476

Học sinh chăm học
Thành viên
3 Tháng mười hai 2017
213
247
124
17
Nghệ An
THCS Hùng Sơn

Thiên Thuận

Cựu Mod Anh |GOLDEN Challenge’s first runner-up
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
24 Tháng ba 2017
3,800
13,157
1,029
Vĩnh Long
Đại học Đồng Tháp - Ngành Sư phạm Tiếng Anh
vì sao kéo cắt giấy có tay cầm ngắn hơn?
Vì sao kéo cắt kim loại có tay cầm dài hơn?
a) Kéo cắt kim loại có tay cầm dài hơn lưỡi kéo là để làm cho lực mà lưỡi kéo tác dụng vào tấm kim loại lớn hơn lực mà tay ta tác dụng vào tay cầm [tex]\rightarrow[/tex] Kéo cắt kim loại có tay cầm dài hơn lưỡi kéo để lợi về lực.
b) Kéo cắt giấy, cắt tóc có tay cầm ngắn hơn lưỡi kéo vì để cắt giấy, cắt tóc thì ta chỉ cần dùng một lực nhỏ. Mà nhờ kéo cắt giấy, cắt tóc có tay cầm ngắn hơn lưỡi kéo nên ta được lợi là dùng ít lực mà vẫn tạo ra được vết cắt dài
[tex]\rightarrow[/tex] Kéo cắt giấy, cắt tóc có tay cầm ngắn hơn lưỡi kéo có lợi về đường đi.
 

huyhiệu2k5

Học sinh chăm học
Thành viên
11 Tháng bảy 2018
163
296
61
19
Ninh Bình
THCS Quỳnh Lưu
a) Kéo cắt kim loại có tay cầm dài hơn lưỡi kéo là để làm cho lực mà lưỡi kéo tác dụng vào tấm kim loại lớn hơn lực mà tay ta tác dụng vào tay cầm [tex]\rightarrow[/tex] Kéo cắt kim loại có tay cầm dài hơn lưỡi kéo để lợi về lực.
b) Kéo cắt giấy, cắt tóc có tay cầm ngắn hơn lưỡi kéo vì để cắt giấy, cắt tóc thì ta chỉ cần dùng một lực nhỏ. Mà nhờ kéo cắt giấy, cắt tóc có tay cầm ngắn hơn lưỡi kéo nên ta được lợi là dùng ít lực mà vẫn tạo ra được vết cắt dài
[tex]\rightarrow[/tex] Kéo cắt giấy, cắt tóc có tay cầm ngắn hơn lưỡi kéo có lợi về đường đi.
[/QUOTE]
 
Top Bottom